Aandacht  voor kwetsbare ouderen

Aandacht voor kwetsbare ouderen

Ouderdom komt met gebreken. Een bekende uitspraak en vaak is het ook zo. Des te belangrijker om er goed aandacht voor te hebben. In het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord werken de internist-ouderengeneeskunde én de klinisch geriater nauw samen met zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis in de zorg voor de oudere patiënt.

 

Internist-ouderengeneeskunde Winih Mar-kito: ‘Ouderen hebben vaak meerdere problemen tegelijk waardoor zij kwets-baar kunnen zijn. We zien dan een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Daarbij hebben ouderen bij opname in een ziekenhuis een hoger risico op complicaties, zoals infecties, ondervoeding of verwardheid (delier). Het is bij ouderen daarom juist belangrijk om breed te blijven kijken en niet alleen te focussen op het probleem waarvoor de patiënt is opgenomen. Tijdig anticiperen, al bij het begin van de opname, is daar onderdeel van.’

 

‘Alle patiënten van 70 jaar en ouder worden bij opname gescreend op het risico op ondervoeding, verwardheid (delier), risico op vallen en fysieke be-perkingen. Deze screening is speciaal ontwikkeld om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de oudere patiënt na ziekenhuisopname zo veel mogelijk te behouden. Indien nodig gaan mijn collega of ik bij de opgenomen patiënt langs en geven aan het behandelteam adviezen om functieverlies te voorkomen’.

Voorkom vallen

Patiënten boven de 70 jaar hebben een hoger risico op vallen en een val heeft op oudere leeftijd vaak vergaande gevolgen. Ouderen kunnen dan plotseling meer zorg nodig hebben. Een wankel evenwicht, gebruik van medicijnen, slechtziendheid of moeite met lopen maar ook de veiligheid in en rondom het huis zoals bijvoorbeeld losse kleedjes, verhogen het risico op vallen.

 

“Om het risico in kaart te brengen, gebruiken we een ‘valprotocol’”

aandacht voor ouderen

Foka Doorenspleet-Nieborg,
klinisch geriater, BovenIJ ziekenhuis


‘Bij patiënten die al eerder zijn gevallen of die een verhoogd risico hebben op vallen, bekijken we hoe hoog het valrisico is en wat nodig is om dat te verminderen. Het valprotocol helpt de verpleegkundige om het risico in te schatten. Door extra aandacht te besteden aan de risico’s op vallen én extra maatregelen te nemen om het vallen te voorkomen, verbetert in veel gevallen de mobiliteit van onze oudere patiënten en vallen ze ook minder.’

‘Vallen kan natuurlijk ook thuis gebeuren. Dan kunnen ouderen bij ons op de polikliniek terecht, om de oorzaak uit te zoeken en nieuwe valpartijen te voorkomen. Ook voor andere problemen, zoals geheugenproblemen of onbegrepen achteruitgang van het algemeen functioneren, kunnen ouderen verwezen worden naar de polikliniek Geriatrie’.

 

Winih Markito: ‘Bij moeilijke beslissingen rondom de behandeling en zorg zoeken we samen met de patiënt naar een oplossing. Wat kan iemand nog zelf en hoe behoudt diegene kwaliteit van leven. Zo zorgen we ervoor dat we ook voor onze oudere patiënt de zorg goed voor elkaar hebben.’

 

Uw huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis kan u verwijzen naar de polikliniek Geriatrie van het BovenIJ ziekenhuis. Voor het maken van een afspraak belt u met telefoonnummer 020 – 634 6253. Een verwijzing van uw (huis)arts is noodzakelijk.
www.bovenij.nl

 

bovenij_ziekenhuis

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!