Acuut ziek en naar het ziekenhuis?

Acuut ziek en naar het ziekenhuis?

In Nederland vinden circa 1.7 miljoen bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) per jaar plaats. De kans dat iemand vanwege een acute ziekte de SEH moet bezoeken neemt toe met de leeftijd.

 

Circa één op de drie SEH-bezoekers is in de leeftijd van 60-79 jaar. Bij één op de tien SEH bezoeken is een (verkeers-)ongeval, beroerte of hartinfarct de reden van het bezoek. De overige bezoeken zijn voornamelijk gerelateerd aan chronische aandoeningen, die leiden tot acute klachten. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met diabetes of behandeling voor kanker en de SEH bezoeken vanwege een infectie, long-embolie of bijwerking van medicatie. Infecties, zowel viraal (griep, COVID-19) als bacterieel (long- en blaasontsteking), zijn één van de meest voorkomende redenen van SEH bezoek.

 

Spoedeisende hulp

Hjalmar Bouma werkt als internist-acute geneeskunde/farmacoloog op de SEH van het UMCG en is bestuurder van Sepsisnet. In zijn onderzoek heeft hij zich als doel gesteld de herkenning en behandeling van vroege sepsis te verbeteren.

Op de SEH is het belangrijk om in korte tijd tot de juiste diagnose te komen en de best passende zorg te starten. In geval van een infectie geldt dat als deze niet tijdig herkend en behandeld wordt, kan dit tot sepsis leiden: er is dan sprake van orgaanfalen en een verhoogd risico op overlijden. Het bezoek aan de SEH start met de beoordeling door de verpleegkundige: door een kort lichamelijk onderzoek wordt ingeschat hoe urgent de situatie is. Deze urgentie wordt gebruikt om te bepalen welke patiënt het eerste geholpen moet worden, zodat iedereen op tijd de juiste zorg krijgt. Onderzoek aan bloed en urine, maar ook echografie verricht door de arts en een röntgenfoto van de longen wordt gebruikt om snel te bepalen wat er aan de hand is. In geval van een infectie, is het belangrijk te weten of er sprake is van sepsis. De mate van ziek-zijn bepaalt of er sprake is van sepsis, wat ingeschat wordt aan de hand van de bloeddruk, hartslag, het bewustzijn, de ademhaling en aanvullende metingen in het bloed. Het is belangrijk sepsis tijdig te herkennen, vanwege de noodzaak om snel tot de juiste behandeling over te gaan om het risico op snelle verslechtering te verlagen en mogelijk noodzaak tot opname op de intensive care.

 

De behandeling bestaat uit antibiotica (indien er sprake is van sepsis door een bacterie) en vaak is er vocht via het infuus en eventueel medicatie nodig om de bloeddrukdaling door sepsis te ondervangen.

 

Spoedeisende hulp

Suze Korver ervaringsdeskundige en bestuurder van Sepsisnet.

Suze Korver heeft een ernstige sepsis doorgemaakt. Hieronder haar verhaal.
In 2014 heb ik een sepsis doorgemaakt. Het startte met een grieperig gevoel dat binnen enkele uren steeds erger werd. Ik kwam op de IC terecht en was dermate in shock dat mijn handen en onderbenen afstierven en geamputeerd moesten worden. Het is een wonder dat ik het overleefd heb. Na maanden intensive care, gevolgd door een langdurig verblijf in een revalidatiecentrum, kwam ik thuis. Er volgde een hele lange weg om te leren leven zonder onderbenen en zonder handen. Dat vergde moed en doorzettingsvermogen. Het is nu bijna negen jaar geleden en met behulp van twee armprotheses en twee beenprotheses kan ik weer deelnemen aan het normale leven. Mijn lieve familie, mijn aangepaste auto en fiets, mijn panfluit, lezen, lesgeven aan Oekraïners, lezingen geven over mijn boek, zingen in een koor en vorming en toerusting verzorgen in de kerk en medebestuurslid mogen zijn van Sepsisnet, als ervaringsdeskundige, maken dat ik me een bijzonder dankbaar mens voel!

 

Meer informatie over sepsis is te vinden op www.sepsisnet.nl

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!