Elke 500 meter een openbaar toilet

Elke 500 meter een openbaar toilet

In de aanloop naar Nationale Plasdag 2018 en 2019 heeft Continentie Stichting Nederland bij alle gemeenten navraag gedaan naar hun toiletbeleid. CSN zet zich namelijk samen met de Maag Lever Darm Stichting en overige leden van de Toiletalliantie in voor voldoende openbare toiletten. Vragen over hun toiletbeleid blijken gemeenten te stimuleren dit op te pakken.

 

Eén van de doelen van de Toiletalliantie is: in stadscentra en drukke voetgangersgebieden om de 500 meter een goed vindbaar openbaar, toegankelijk en -uiteraard- liefst schoon toilet. Om de 500 meter, want mensen met continentie-problemen moeten binnen de 5 minuten, oftewel binnen 250-350 meter lopen, een toilet kunnen vinden. Zover zijn we in Nederland nog lang niet.

 

De zorg voor openbare toiletten is een taak van de gemeente. Vaak beseffen de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren niet waarom dergelijke voorzieningen nodig zijn. Maar de cijfers spreken voor zich. In ons land hebben 3,5 à 4 miljoen mensen, dus ca. 1 op de 5 inwoners, te maken met incontinentie van blaas en/of darm. In bijvoorbeeld een gemeente van 25.000 inwoners dus al gauw zo’n 5000 mensen. Daarbij komen dan nog bijvoorbeeld hartpatiënten, mensen die plaspillen moeten gebruiken, vrouwen die ongesteld of zwanger zijn, diabetici, etc. Denk ook aan kinderen die opeens hoognodig naar de wc moeten. En eigenlijk heeft iedereen wel eens hoge nood.

 

openbare toilettenDe Toiletalliantie spreekt gemeenten aan op basis van het VN Verdrag Handicap. Nederland heeft dit Verdrag drie jaar geleden geratificeerd. Doel: een inclusieve samenleving, d.w.z. een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Gemeenten zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van dat verdrag. Dat is niet alleen een kwestie van het rolstoeltoegankelijk maken van gebouwen, voorzieningen voor slechtzienden, ringleidingen etc. Ook mensen met een chronische aandoening vallen namelijk onder de werking van het verdrag. En laat Incontinentie nu meestal een symptoom zijn van een chronische aandoening. Naar schatting blijft een kwart van de mensen met incontinentie thuis uit angst voor ‘een ongelukje’ omdat ze buitenshuis niet snel genoeg bij een toilet kunnen komen. Dat wil zeggen dat in die voorbeeldgemeente van 25.000 inwoners met 5000 mensen met incontinentie alleen al daarom voor zo’n 1250 inwoners openbare toiletten nodig zijn. Dat moet onderdeel zijn van het inclusiebeleid. In enkele gemeenten is dat al zo.

 

Soms heeft een gemeente een zetje nodig van de Gemeenteraad. Zoals bijvoorbeeld in Gouda. Daar nam de gemeenteraad op 19 juni 2019 unaniem een motie aan van mw. Uittenbroek van Gouda’s 50+ partij. De motie – ondersteund door alle fracties – geeft de gemeente de opdracht “te onderzoeken welke toiletten bij winkels/restaurants etc. in Gouda aanwezig zijn, die aangeduid kunnen worden als openbaar toilet; de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) hierbij te betrekken; de openbare toiletten die aanwezig zijn, te voorzien van stickers, bewegwijzering en vermeldingen in apps en te onderzoeken of uitbreiding van (semi) openbare- en rolstoeltoegankelijke toiletten noodzakelijk is.” In andere gemeenten zijn vergelijkbare moties aangenomen.

 

We zijn er nog niet, maar er begint beweging in te komen. Uit de reacties van gemeenten op de vragen van CSN in 2018 en 2019 blijkt dat steeds meer gemeenten serieus bezig zijn met openbare toiletten als onderdeel van hun inclusiebeleid. Meer informatie hierover – én over incontinentie – op www.continentiestichting.nl.

Helpt u mee?

U kunt de link van dit artikel mailen naar het College van B&W van uw gemeente en naar de raadsleden. Zo kunt u eventueel ook zelf – indien nog nodig – uw gemeente een zetje in de goede richting geven.

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie