Communicatie slechthorend in het ziekenhuis

Communicatie slechthorend in het ziekenhuis

Tijdens de NVVS-ervaringssessies met als thema Communicatie met medici kwamen in 2014 een aantal schrijnende en zorgwekkende situaties aan het licht. Van pratende artsen achter mondkapjes (zodat de stem gedempt wordt en het mondbeeld niet te zien is) tot het uit moeten doen van de hoortoestellen en zo de informatie niet verstaan. De deelnemers aan de sessies brachten zelf oplossingen in beeld. Na de publicatie van een artikel hierover kwamen er positieve reacties binnen bij Stichting Hoormij/NVVS. Ook namen mensen initiatieven door het artikel mee te nemen naar hun eigen ziekenhuis om aldaar een gesprek aan te gaan. Het werd duidelijk dat de beschreven problematiek leeft en voor veel slechthorenden herkenbaar is.

 

Inmiddels is het project Communicatie met medici van start gegaan. Het fundament van de missie van de projectgroep wordt gevormd door vijf thema’s: herkenning, erkenning, bewustwording, technische oplossingen en tolken.

slechthorend-in-het-ziekenhuisBrochure voor ziekenhuizen

De projectgroep heeft een korte duidelijke brochure samengesteld, die in de ziekenhuizen wordt achtergelaten na een gesprek over optimalisering van de communicatie met een slechthorende patiënt. In deze brochure worden diverse oplossingsrichtingen genoemd.
Ziekenhuizen worden verzocht om het onderwerp Communicatie met slechthorende patiënten op de agenda te plaatsen, verbetermaatregelen te implementeren, adequate aanvullende hoorhulpmiddelen aan te schaffen en aan te bieden voor optimalisering van de communicatie met hun slechthorende pa-tiënten en hun medewerkers vertrouwd te maken met de technische apparatuur.

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid

Nederland telt meer dan 360 ziekenhuizen. Het is natuurlijk onmogelijk om al deze ziekenhuizen te bezoeken. De insteek van de leden van de projectgroep is dat waar ze iets kunnen verbeteren, dat ook te doen. Elke verbetering is een positieve stap in de goede richting. De projectgroep hoopt op een sneeuwbaleffect door radertjes in beweging te zetten.

 

De leden van de projectgroep denken zorgbreed. Het oog valt ook op de eerstelijns zorgverlener, zoals de huisarts, apotheker, fysiotherapeut, tandarts, thuiszorgmedewerker, psycholoog, maatschappelijk werker, baliemedewerker en alle anderen die werkzaam zijn in de rechtstreeks toegankelijke zorg.

Laat u horen

Wij houden u via ons ledenmagazine en www.stichtinghoormij.nl op de hoogte van de ontwikkelingen, de stappen die worden gezet en de geboekte successen. Heeft u goede of minder goede ervaringen op het gebied van communicatie met medici of heeft u ideeën voor verbetering? Geef ze via e-mail door aan
secretaris van de projectgroep,
Martine van Hulst:
sh.communicatiemetmedici.secretaris@stichtinghoormij.nl.

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie