De dementievriendelijke samenleving

De dementievriendelijke samenleving

De meeste mensen willen, nadat ze met dementie zijn gediagnosticeerd, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ze hechten veel waarde aan hun zelfstandigheid en willen nog zoveel mogelijk zelf doen – zonder begeleiding of beperkingen. Momenteel woont zeventig procent van de mensen met dementie in Nederland thuis . Door er samen voor te zorgen dat mensen met dementie mee kunnen draaien in de maatschappij, kan dat aantal in de komende vijf jaar oplopen tot tachtig procent. Daarom heeft Stichting Alzheimer Nederland (SAN) ‘De Dementievriendelijke Samenleving’ in het leven geroepen.

 

dementievriendelijke-samenlevingMet dit initiatief wil SAN, door middel van een stappenplan, de bewustwording van, en het inzicht in, het perspectief van mensen met dementie vergroten. Het geeft lokale overheden en burgers informatie, steun en vaardigheden om samen naar een dementievriendelijke gemeente toe te werken.

1. Participeren in het dementienetwerk

Dementienetwerken zijn regionale samenwerkingsverbanden bestaande uit partners in zorg, wonen en welzijn. Door deze samenwerkingen kan een dementienetwerk zorgen voor samenhangende begeleiding en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is de taak van lokale overheden om hun gemeente bij dit netwerk aan te sluiten, zodat hun inwoners zich bij het plaatselijke dementienetwerk kunnen aansluiten.

2. Zorgen voor goede publieksinformatie

Mantelzorgers hebben vaak behoefte aan begeleiding, maar durven daar niet altijd om te vragen. Mat name over het omgaan met hun zorgvragers, het aanbod van zorg en over dementie zelf, zijn mantelzorgers vaak niet voldoende ingelicht. Hoe herken je dementie? Hoe kom je met dementerende mensen in gesprek? Hoe test je de gezondheid (o.a. bloeddruk, cholesterolwaarden en medicatie) van zorgvragers? En wat zijn de volgende stappen? Stap 2 van het dementievriendelijke stappenplan draait om advies rondom deze vragen.

3. Begeleiding op maat

mogelijk maken
Met behulp van de dementienetwerken wordt het mogelijk om deskundige, op maat gemaakte zorg aan te bieden, zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers niet alleen afhankelijk zijn van vrijwilligers (die vaak geen expert zijn op het gebied van dementie). Mantelzorgers en zorgvragers hebben veel behoefte aan sociale activiteiten en persoonlijke begeleiders. Initiatieven als regionale ontmoetingscentra en casemanagers maken dit mogelijk.

Andere initiatieven

Ook maatschappelijke beeldvorming en e-health staan hoog op de agenda. Zo zet SAN zich af tegen het schrikbeeld van dementie, waarbij men al snel denkt aan afhankelijke, lichamelijk beperkte mensen die volledig hun identiteit kwijt zijn. De voordelen van e-health dienen veel meer bekendheid te krijgen, aldus de organisatie. Technologische ontwikkelingen maken ontzettend veel mogelijk – van beeldbellen tot social media – maar mantelzorgers zijn hier niet altijd van op de hoogte.

 

Is jouw gemeente al op weg om dementievriendelijk te worden? Lees verder op www.dementievriendelijk.nl en ontdek wat je kunt betekenen voor je medemens!

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!