De Terebinth, stichting voor funerair erfgoed

De Terebinth, stichting voor funerair erfgoed

De Terebinth zet zich al dertig jaar in voor het behoud van funerair erfgoed. Dat gebeurde ooit als stichting en daarna als vereniging. Dit jaar wordt de Terebinth weer een stichting. Wat is funeraire erfgoed? En waarom verandert de Terebinth drie keer van organisatievorm?

 

terebinthDe Terebinth werd in 1986 opgericht als stichting tot herstel van zorg rond dood en rustplaats. Dat gebeurde toen de dood nog een taboe was. Een veelkoppig bestuur wilde daarin verandering brengen. De ondertitel laat zien dat men de taak breed opvatte. Het levenseinde in de brede zin van het woord moest weer onder de aandacht van samenleving komen. De bestuurders voerden met name actie voor het behoud van bedreigde begraafplaatsen. Daarvan deden ze verslag in een blaadje. De ongeveer 250 donateurs kregen daarnaast jaarlijks een excursie naar een begraafplaats.

 

Dit veranderde in 1991. De stichting functioneerde minder omdat het werk op de schouders van enkele bestuursleden terecht kwam. Door een vereniging op te richten, hoopte men dat leden taken op zich zouden nemen. Die verwachting kwam uit. Er kwam een excursiecommissie, er werden zelfs excursies naar het buitenland georganiseerd, regionale adviseurs hielpen belangstellenden bij het redden, opknappen of inventariseren van begraafplaatsen en onder leiding van een redactie groeide het blaadje uit tot een heus magazine.

 

In 2001 veranderde de ondertitel in: Vereniging voor funeraire cultuur. Die omschrijving lag beter in de mond en sloot meer aan bij de activiteiten van de leden die zich vooral richtten op bescherming van kerkhoven en begraafplaatsen in de brede zin van het woord. Het ledental groeide tot ongeveer zeshonderd personen en instellingen waaronder begraafplaatsen. De samenleving erkende het belang van het behoud van waardevolle begraafplaatsen. Zo ziet de in 1995 opgerichte Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen naast het beheer het behoud van begraafplaatsen als een belangrijk doel.

 

Inmiddels is ook aan deze succesperiode een eind gekomen. Er zijn tegenwoordig tal van lokale organisaties die zich bezighouden met het behoud van begraafplaatsen. Bovendien vergrijst het ledental en is het zelfs teruggelopen naar 400 personen en instanties. Bovenal is een vereniging bedoeld om de leden te dienen. De Terebinth heeft echter een maatschappelijk doel. Om dat te verwezenlijken, is een stichting het geƫigende middel. Daarom is op 16 april jongstleden de vereniging ten grave gedragen en is besloten opnieuw een stichting op te richten. In aansluiting bij de trend om van erfgoed te spreken heet de nieuwe Terebinth: stichting voor funerair erfgoed. Zijn de betrokkenen daarmee als donateurs weer op afstand gezet? Dat is geenszins de bedoeling. Donateursdagen moeten het contact tussen bestuur en geldgevers bestendigen. En donateurs kunnen zich altijd blijven inzetten voor het doel van de Terebinth dat niet verandert: behoud van funerair erfgoed.

 

Wim Cappers
Hoofdredacteur Terebinth

www.terebinth.nl

Reacties

Wij horen graag van u

2 reacties

 1. Reageer mei 23, 12:58 #1 C. Verbeek

  L.S. Ik probeer al geruime tijd met uw organisatie in contact te komen, maar helaas tevergeefs.
  De website is niet bereikbaar en een adres heb ik niet. Daarom verzoek ik u vriendelijk met
  mij contact op te nemen. Het gaat om het behoud van een historische begraafplaats in
  Voorburg waarvoor wij ons sterk maken.
  met vriendelijke groet,
  Kees Verbeek Voorzitter stichting “Mooi Voorburg”

  • Reageer mei 24, 15:33 J. van der Linden

   Helaas het gelukt mij ook niet. ik ben woonachtig in Heemskerk en hou mij bezig met de geschiedenis van de begraafplaatsen in Beverwijk