De thuiszorg wordt niet slechter als je het anders gaat organiseren

De thuiszorg wordt niet slechter als je het anders gaat organiseren

Wanneer alles mag en kan. Wat zou er dan mogelijk zijn? Hoe zou je de zorg voor ouderen dan organiseren? Dat is waar Elina Groot-Hofstede, wijkverpleegkundige bij Woonzorggroep Samen, vanuit haar rol betrokken bij is in het Living Lab in Warmenhuizen. Branchevereniging ActiZ initieerde Living Labs om nieuwe ideeën te toetsen in de praktijk.

 

Al ruim 12 jaar werkt Elina in de thuiszorg, sinds 2019 als wijkverpleegkundige in Warmenhuizen. Toen het Living Lab in ‘haar’ dorp startte, werd ze door aanjager Sigrid al gauw betrokken. Van brainstorm tot buurtbijeenkomst: Elina praatte mee over wat er mogelijk zou zijn als alles kon. ‘Dat buiten de kaders denken was voor mij wel uitdagend. Je zit al heel snel in ‘ja maar’. Dit kan niet, of dit mag niet. Ik moest eerst heel erg de knop omzetten en echt gaan denken in: als alles mag, wat wíl je dan. Dat was heel erg leuk.’ Maar het was soms ook lastig om die knop om te zetten. ‘Je wordt toch altijd wel gestuurd door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de organisatie’, antwoordt Elina. ‘Iedereen heeft zijn eigen belangen. Daartussen manoeuvreer je als wijkverpleegkundige, om het voor alle partijen zo goed mogelijk te doen. Je team wil dit, de cliënt wil dat. Dat ben ik zo gewend.’

thuiszorgLoslaten

‘Het gaat ook over regels en afspraken die je hebt gemaakt’, vervolgt Elina, ‘die ik in het Living Lab moest loslaten.’ Dat de wijkverpleegkundige al zo lang in het vak zit, speelde ook mee. ‘Als wijkverpleegkundige ben je de spil van de zorg in de wijk. Er zijn niet veel kaders, maar de kaders die we hebben gekregen zijn echt je houvast. Dat je die dan ook moet loslaten, is echt wel even een hele andere manier van kijken naar de zorg.’ Het kwartje viel door het gewoon te doen. ‘Als je voor een organisatie werkt, kost het soms best wel veel tijd voordat iets doorgevoerd wordt. Vaak hebben meerdere mensen er nog wat over te zeggen. In het Living Lab was dat niet. Dat was heel lekker: wat we bespraken zijn we gewoon gaan doen, en: het werkte. Met Sigrid als aanjager was dat een heel fijn proces.’

Kleine successen

Eén van de resultaten van het Living Labs project in Warmenhuizen is Het Trefpunt ‘We hebben de bewoners een stem gegeven. We hebben de cliënten een stem gegeven. We hebben mantelzorgers en netwerken een stem gegeven. En we hebben onze samenwerking met ketenpartners echt aanzienlijk verbeterd. We weten elkaar nu allemaal te vinden.’ ‘We hebben nu veel meer directe lijntjes. Doordat je op het Trefpunt met elkaar samenwerkt en elkaar daadwerkelijk ontmoet, maakt de verbinding veel gemakkelijker. Dat is echt een hele grote winst.’

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!