De zorg verandert, Siza verandert mee

De zorg verandert, Siza verandert mee

U weet het vast nog wel: de eerste grote inzamelingsactie op tv voor een goed doel. Dat is deze maand alweer 55 jaar geleden. Nederlandse televisiekijkers zamelden toen 12 miljoen gulden in voor de bouw van Het Dorp te Arnhem. Onder bezielende aansporing van Mies Bouwman ontstond een woongemeenschap en zorginstelling waar mensen met een beperking kunnen samenleven. De zorg en de woningen in Het Dorp zijn onder beheer van Siza, een Gelderse zorg- en dienstverleningsorganisatie voor gehandicapten.

 

Het Dorp werd gebouwd en zo ontstond een bijzondere wijk in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Door de specifieke aanpassingen in de wijk en in de woningen is Het Dorp een veilige leefomgeving, waarin men zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.

Dat was toen….

55 jaar geleden is natuurlijk lang geleden. De wereld is veranderd, en de zorg is ook veranderd. Het Dorp voldoet niet meer aan de standaarden en wensen van deze tijd. Daarom is in 2017 is gestart met de nieuwbouw van 36 zorgappartementen. Het is het begin van een grote vernieuwingsoperatie waarbij Het Dorp de komende jaren stap voor stap wordt vernieuwd. Stapsgewijs wordt hard gewerkt aan een duurzame, groene en innovatieve wijk waar mensen met en zonder beperking kunnen wonen. Siza biedt in deze wijk specialistische zorg met behulp van slimme technologische oplossingen met als doel dat iedereen zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden.

Dit is nu….

Op 9 mei 2016 gaf Mies Bouwman het startsein voor de oprichting van Academy Het Dorp: een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen (hogescholen en universiteiten) en zorgverleners met een nieuwe kijk op de zorg.

De Academy wordt gevestigd in het hart van Het Dorp in het eerste nieuwe gebouw. Zo kunnen bewoners van het Dorp gemakkelijk meedenken en slimme technologische oplossingen testen die het leven van mensen met een beperking zelfstandiger maken.

 

Om aandacht te vragen voor deze vernieuwen heeft Siza een nieuw gezicht gevonden: Claudia de Breij. Want ‘er zijn zoveel nieuwe uitvindingen die het leven van een gehandicapte een beetje beter maken. Daar hoort een nieuwe beschermvrouw bij en dat is Claudia’, aldus Mies Bouwman begin dit jaar.

 

De vernieuwing op Het Dorp is inmiddels gestart. Een deel van de gebouwen is gesloopt en er is begonnen met de bouw van het eerste nieuwe gebouw. Daarnaast zijn ook andere locaties in Arnhem aangetrokken. Ook hier kunnen mensen met een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden in de nabijheid van specialistische zorg.

Meer weten?

Kijk eens op siza.nl of op academyhetdorp.nl

 

 

Siza

 

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!