Dementierapporteur gaat uitvoering plannen versnellen

Dementierapporteur gaat uitvoering plannen versnellen

Er zijn momenteel 290.000 mensen met dementie in Nederland. Dit aantal verdubbelt de komende twintig jaar naar een half miljoen als gevolg van de vergrijzing. Hiermee wordt dementie de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Dementie heeft niet alleen enorme impact op de patiënt en familie, maar op de gehele samenleving.

 

De urgentie is helder. In diverse programma’s en strategieën is er aandacht voor dementie. Daarbij gaat het onder andere over de visie op wonen met dementie, professionele zorg en de dementievriendelijke samenleving. Er wordt veel onderzocht en gesproken. Maar hoe gaat het in de praktijk? Liggen we op koers? Wat gebeurt er nu écht en waar kunnen we van leren?

Onafhankelijk dementierapporteur

Alzheimer Nederland wil vooruitgang boeken en vaart maken. Daarom heeft Alzheimer Nederland een dementierapporteur aangesteld: Tamara van Ark. De dementierapporteur werkt onafhankelijk en richt zich vooral op de praktijk, zodat we weten wat extra aandacht verdient, maar ook wat er goed gaat.

DementierapporteurFocus op casemanagement, wonen en dagactiviteiten

Van Ark gaat hiervoor een jaar lang het land in om verhalen en ervaringen op te halen. Ze heeft de wensen en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers en de plannen in het land van dementie naast elkaar gelegd. Met deze informatie is nu de focus voor de rest van het jaar bepaald: casemanagement, wonen met dementie en dagactiviteiten.

 

De dementierapporteur gaat met deze drie thema’s aan de slag, die op de korte én lange termijn van groot belang zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De bevindingen rapporteert ze integraal en transparant en maakt deze openbaar zodat alle betrokken partijen vooruit kunnen.

Nieuwsgierig?

Ga naar alzheimer-nederland.nl/dementierapporteur

 

 

Alzheimer Nederland

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!