Domotica ondersteunen de zorg van de toekomst

by TerraByte internet services | 21/12/2017 14:29

Domotica zullen een grote rol spelen in de toekomst van de zorg. Met het woord domotica bedoelen we alle denkbare techniek die mensen in staat stelt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Met elektronische toepassingen in de woning en de woonomgeving kunnen we er in veel gevallen voor zorgen dat mensen zich langer zelf thuis kunnen redden en langer onafhankelijk zijn. Als innovatieve zorgorganisatie zet Zorggroep Tangenborgh daarom deze vernieuwende technologie in om de zelfstandigheid en de levenskwaliteit van haar klanten verder te ondersteunen.

Weloverwogen keuzes

Veranderingen in de zorg en een afnemende overheidssteun nopen de zorgsector tot het maken van weloverwogen keuzes. Hoe houd je je dienstverlening op peil zonder in te boeten aan kwaliteit? Zorggroep Tangenborgh beschouwt het toepassen van domotica als één van de antwoorden op deze vraag. “Dankzij de inzet van deze ondersteunende vernieuwingen verwachten wij efficiënter zorg te kunnen verlenen in onze woonzorg-locaties en bij de mensen thuis,” stelt beleidsmedewerker Saskia Timmermans. Zorggroep Tangenborgh richt zich op ouderen in Zuidoost-Drenthe. De zorggroep bestaat uit verschillende woon-zorglocaties en biedt hier onder andere verpleeghuiszorg, verzorging, dagbesteding en wijkzorg. Wijkzorg wordt geleverd bij mensen thuis.

domoticaWat zijn domotica?

De term domotica kun je vertalen als ‘huiselektronica’ die bijvoorbeeld ouderen zorg uit handen kan nemen. We noemen een paar voorbeelden: een voordeur die opengaat wanneer er een pasje voor wordt gehouden, verlichting die aangaat bij een nachtelijk bezoek aan het toilet, een fornuis, dat bij dreigende brand, zelf uitgaat, een alarm dat een verpleegkundige oproept als een bewoner zich langere tijd niet heeft bewogen, een dwaaldetectiesysteem dat een oogje in het zeil houdt als dementerende ouderen zich ’s nachts uit bed begeven en beeldschermen en persoonsalarmering waarmee snel en eenvoudig contact kan worden gelegd met mantelzorgers of zorgmedewerkers. Een aantal van deze toepassingen heeft Tangenborgh verwerkt in het Huis van de Toekomst (op afspraak te bezichtigen aan de Spehornerbrink 1 in Emmen).

Zorg blijft mensenwerk

Hoewel domotica het zorgproces kunnen ondersteunen en aanvullen, is het niet de bedoeling dat de techniek de zorgverlener gaat vervangen, aldus Timmermans. “Toezicht en begeleiding is en blijft mensenwerk. De inzet van geavanceerde oplossingen gaat niet ten koste van onze persoonlijke zorg en aandacht voor onze cliënten. We zeggen dan ook niet: we nemen alles van u over, u hoeft niets meer te doen. Veel mensen zouden dat gek vinden en zelfs onprettig. In plaats daarvan overleggen we wat wij voor onze cliënt kunnen doen en wat ze zelf kunnen en willen blijven doen. We dringen dan ook niets op. Onze insteek is het stimuleren van de eigen, persoonlijke regie en het behouden van de levenskwaliteit van onze ouderen. Wat dat inhoudt, bedenken niet wij voor onze klanten, maar doen we in samenwerking met hen.”

 

Source URL: https://www.seniorenwijzer.nl/domotica-ondersteunen-de-zorg-van-de-toekomst/