Een nier doneren aan een andere is een groot besluit

Een nier doneren aan een andere is een groot besluit

Ongeveer 500 keer per jaar geeft iemand bij leven een nier aan een nierpatiënt. Dat is een heel groot besluit. Overweeg je zelf om nierdonor te worden? Bespreek dat voornemen met je huisarts, familie en vrienden. En zorg dat je de mogelijke gevolgen kent. Je kunt ook na je overlijden orgaandonor worden. Of je dat wel wilt, of niet: registreer je wens! Dan gebeurt er na je dood wat je zelf wilde, en belast je nabestaanden er niet mee. Als je ‘ja’ zegt tegen orgaandonatie, help je mensen die wachten op een donornier.

 

nierdonatieIn Nederland stonden eind 2014 ruim 600 nierpatiënten op de wachtlijst voor een donornier van een overleden donor. De gemiddelde wachttijd is bijna vier jaar. Elk jaar overlijden te veel mensen omdat een donornier te laat komt.

 

De Nierstichting zet alles op alles om de wachtlijst te verkorten. We pleiten voor een Actief Donor Registratiesysteem: elke Nederlander vanaf 18 jaar wordt dan orgaandonor tenzij die registreert dat niet te willen. Dan wordt vaker de persoonlijke wens gerespecteerd, hoeven nabestaanden niet meer te beslissen én wordt de wachtlijst korter.
Verder stimuleert de Nierstichting onderzoek dat bijdraagt aan een langere levensduur van donornieren, en stimuleren we nierdonatie bij leven, waarvoor we een online platform bouwen met voorlichting en begeleiding van (potentiële) donoren en nierpatiënten. We doen alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren.

 

Nierdonatie bij leven: voordelen en gevolgen Nierdonatie bij leven betekent dat je tijdens je leven een nier doneert aan een nierpatiënt. In veel gevallen is dat een familielid of bekende met nierfalen. Ook komt het voor dat iemand een nier doneert zonder de ontvanger te kennen (ook wel anoniem doneren, of Samaritaanse donatie).

 

Een nier doneren is een groot besluit. En een enorm geschenk voor degene die de nier nodig heeft: een kans om weer een gewoon leven te leiden. Hieronder beknopt de voordelen, en mogelijke gevolgen van donatie bij leven.

 

Voordelen voor de nierpatiënt Transplantatie met een nier van een levende donor heeft diverse voordelen.

  • De nierpatiënt hoeft niet, of minder lang, te dialyseren; dat scheelt heftige en schadelijke bijwerkingen.
  • De transplantatie is te plannen. De donor en de nierpatiënt kunnen zich voorbereiden en in optimale conditie de transplantatie ondergaan. Dit verhoogt de kans op succes.
  • Donornieren van een levende donor gaan langer mee: gemiddeld 20 jaar, tegen 10 jaar voor een nier van een overleden donor.
  • Toename in het aantal donaties bij leven helpt de wachtlijst te verkorten; vanwege de langere levensduur hebben minder patiënten een tweede (of derde!) donornier nodig
nierstichtingGevolgen voor donor

Een gezond mens kan met één nier normaal leven. Wel krijgt ongeveer 10% van de nierdonoren complicaties rond de operatie, zoals een wondinfectie, longontsteking of trombose. Bij 3 op de 10.000 donoren is zo’n complicatie zo ernstig dat de donor eraan overlijdt. Verder komt aanhoudende pijn en langdurige vermoeidheid voor.

 

Nierdonoren hebben geen hogere kans op nierfalen en overlijden, als je hen vergelijkt met de gehele bevolking (jong en oud; gezond en ziek). Als je nierdonoren vergelijkt met vergelijkbaar gezonde mensen, dan is er een heel klein extra risico op nierfalen en overlijden. Dat blijkt uit diverse onderzoeken naar de gevolgen op lange termijn. Verder onderzoek hiernaar is belangrijk.

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!