Op de valreep extra belastingaftrek door schenken

Op de valreep extra belastingaftrek door schenken

Het jaar 2019 is bijna ten einde. Veel mensen voelen zich dan extra prettig als ze iets schenken. Een schenking kan naast voldoening ook belastingvermindering opleveren. Let wel op regels en ontwikkelingen, dan loopt u geen voordeel mis.

Schenken aan personen

Uw kind mag u in 2019 € 5.428 belastingvrij schenken, aan andere personen € 2.173. Schenken boven de vrijstelling kost de ontvanger tussen 10% en 40% schenkbelasting. Voor kinderen van 18 tot 40 jaar gelden drie bijzondere vrijstellingen. Zonder specifiek doel mogen ouders € 26.040 per kind schenken. Voor een dure studie van uw kind is de eenmalige schenkingsvrijstelling € 54.246. Schenkt u voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, voor de aflossing van een hypotheek, voor voldoening van een restschuld of voor afkoop van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten? Dan geldt een vrijstelling tot € 102.010.

Schenken aan goede doelen

Geld schenken is onbelast bij de ontvanger en levert belastingvoordeel op voor de schenker als het een goed doel betreft en door de Belastingdienst is erkend. Wie dat zijn leest u op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken. Belangrijk is hoe vaak u schenkt: eenmalig of periodiek. Van een eenmalige schenking mag u het deel boven de drempel van 1% van uw verzamelinkomen aftrekken, tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Verzamelinkomen betreft al uw inkomsten en aftrekposten van box 1, 2 en 3. Voor culturele goede doelen, bijvoorbeeld een bibliotheek, geldt een extra aftrek van 25% tot € 1.250.

schenkenMeerdere malen achterelkaar schenken

Bij periodiek schenken gelden geen drempels als u in een overeenkomst vastlegt dat u minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag aan hetzelfde goede doel schenkt. Ook verenigingen met 25 of meer leden komen in aanmerking voor periodieke belastingvrije schenkingen. Dan gelden voor u dezelfde regels als voor een goed doel dat is erkend door de Belastingdienst. De vereniging mag geen winst maken, moet via een notaris zijn opgericht en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Belastingvoordeel voor schenkers wordt minder

Het belastingvoordeel van veel aftrekposten vermindert vanaf 2020 voor mensen met inkomen uit box 1 van meer dan € 68.500. Nu is het maximale belastingvoordeel voor de schenker 51,75%. In 2020 wordt dit 46%, het jaar daarna 43%. In 2022 zakt het percentage voor aftrek verder naar 40%, om in 2023 terecht te komen op het vooralsnog beoogde definitieve tarief van 37%.

Bestel het boek ‘Alles over nalaten’

Meer lezen over schenken, testamenten en uitvaart? Bestel dan ‘Alles over nalaten’ van mr. Erik Beckers FFP via de webshop www.FPVI.nl/boeken. Het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar omdat een exemplaar pas wordt gemaakt als u het bestelt. Geen verouderd boek van een grote stapel, u ontvangt altijd de meest recente bijgewerkte versie.

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!