Geef nu rust en ruimte aan ouderenzorg van morgen

Geef nu rust en ruimte aan ouderenzorg van morgen

Tekst: Marie-Antoinette Bäckes en Douwe Dronkert

 

Een half jaar geleden ontstond bij LOC Waardevolle zorg het plan om het nieuwe kabinet een heldere visie te geven op de toekomst van de ouderenzorg. Met een advies over wat dat van alle betrokkenen gaat vragen – ook van de politiek. We hadden nooit gedacht wat alleen al de voorbereiding van dit advies teweeg zou brengen.

 

Er zijn zoveel acties uit voortgekomen en zoveel mensen voelen zich hierbij betrokken!

Het uiteindelijke advies is gebaseerd op deze visie: we zien een toekomst voor ons waarin ouderenzorg om de mens draait. Om dat, wat er voor elk unieke mens toe doet. Een toekomst, waarin er een vruchtbare voedingsbodem is voor initiatieven vanuit de samenleving. Zodat burgers en gemeenschappen die dat willen, in buurten en wijken zelf hun welzijn en zorg ter hand kunnen nemen. Zonder dat dat betekent dat er minder zorg en voorzieningen beschikbaar zijn, waar je gebruik van kunt maken.

ouderenzorgRadicaal anders

Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. De manier waarop de zorg voor oudere mensen nu georganiseerd is, schiet tekort. Een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Omdat het dan beter kan: menselijker. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.

 

In onze toekomstvisie worden mensen en hun initiatieven juist gesteund en gefaciliteerd: door de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, en dergelijke. Met als uitgangspunt dat ieder mens van waarde is en zorgzame gemeenschappen prettig zijn om in te leven. Waardevol leven, ook als je oud(er) bent, gaat om veel meer dan alleen goede zorg.

 

Deze visie is uitgewerkt in een makkelijk te lezen manifest. En ook in een uitgebreider advies. Daar is ook te lezen wat er nodig is voor deze vernieuwing in de ouderenzorg. En wat het van alle betrokkenen vraagt.
Kijk op www.loc.nl/manifest-ouderenzorg.

 

Advies

LOC Waardevolle zorg, waar het idee voor de toekomstvisie ontstond, is een landelijk netwerk. Van mensen die betrokken zijn bij zorg en welzijn. Wij willen dat ieder mens een waardevol leven kan leiden. Ook als die zorg nodig heeft. LOC ondersteunt al decennialang cliëntenraden in het land, en start vernieuwingsbewegingen. De afgelopen maanden hebben ruim 1.500 mensen schriftelijk en tijdens bijeenkomsten hun inbreng geleverd voor het toekomstadvies. Een divers en groot gezelschap cliëntenraadsleden – dat zijn cliënten(vertegenwoordigers) – maar ook thuiswonende ouderen en mantelzorgers. En medewerkers en bestuurders van organisaties in de ouderenzorg.

 

Vervolgens hebben ruim 3.200 mensen de petitie ondertekend.

 

In december hebben we kabinetsinformateur Ronald Plasterk en de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet op de hoogte gebracht. Ook hebben we de nieuwe woordvoerders zorg van de onderhandelende politieke partijen geïnformeerd over het advies.En op 13 februari is het advies in Den Haag overhandigd: aan Tweede Kamerleden die specifiek actief zijn op het gebied van de volksgezondheid.

Netwerk

En wat mooi is: er ontstaat een heel netwerk. Een heel aantal mensen en organisaties hebben zich met hun naam en handtekening verbonden aan de visie en de concrete voorstellen in het advies. Zij zetten zich al in voor de geschetste ouderenzorg van morgen of willen dat in de komende tijd gaan doen. Door elkaar daarbij op te zoeken kunnen krachten ook gebundeld worden.
Individuen hebben zich verbonden, onder wie ook hoogleraren. En naast burgerinitiatieven en zorg en welzijns-organisaties, ook landelijke organisaties. Zoals ouderenbonden, de branche-organisatie van zorgorganisaties Actiz en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn (NVTZ).

Van visie naar praktijk

Ondertussen blijven we e-mails en telefoontjes ontvangen van mensen die hun bijdrage willen leveren aan deze vernieuwing. Van kleiner tot groter. Zoals mensen die een burgerinitiatief in hun wijk willen starten. Mensen die al jaren kennis en ervaring hebben opgedaan met het ontwikkelen van een burgerinitiatief rond zorg en hulp en deze ervaring graag willen delen. Er zijn inmiddels meer dan 2000 burgerinitiatieven in ons land die zich richten op gezondheid en welzijn. LOC organiseert ook bezoeken aan bestaande initiatieven, zogenaamde ‘Meet-ups Radicale vernieuwing’. Zij doen dat samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en Espria Ledenvereniging, die zich ook hard maken voor zorgzame gemeenschappen die draaien om menselijkheid.
 

“We kunnen het tij keren”

Maar ook mensen in de ouderenzorg laten natuurlijk van zich horen. Zoals mensen die actief zijn in cliëntenraden, die meer oog willen hebben voor wat in hun buurt of wijk leeft. Of bestuurders van ouderenzorgorganisaties. In de beweging ‘Radicale vernieuwing zorg, van regels naar relaties’ hebben een aantal bestuurders zich ook verenigd. Om samen met de vertegenwoordigers van de zorgkantoren in hun regio, te gaan ontdekken welke stappen zij kunnen zetten om burgerinitiatieven te ondersteunen. En landelijke organisaties willen meedenken wat zij kunnen betekenen om van toekomstvisie naar praktijk te komen, de komende jaren.

Cultuurverandering

De ouderenzorg van morgen vraagt om een cultuurverandering: anders kijken naar ouder worden. En anders doen: ons inzetten voor zorgzame samenlevingen in buurten en wijken. Het feit dat handen nu ineengeslagen worden biedt hoop.

Aanhaken en bijdragen

Wil je aanhaken en kijken hoe we elkaar kunnen versterken? Neem graag contact op: m.backes@loc.nl / 06 – 2299 7789 of 030 – 284 3200.

Meer informatie

www.loc.nl/manifest-ouderenzorg

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!