Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie

Voor u ligt een artikel dat u een kijkje in de keuken van de geriatriefysiotherapie gunt.. Geriatriefysiotherapie is een fysiotherapiespecialisme dat zich bezig houdt met fysiotherapie bij ouderen met complexe gezondheidsproblemen. Met ouderen bedoelen we over het algemeen mensen met een leeftijd vanaf ongeveer 75 jaar. Zoals u weet is er een groot verschil tussen de gezondheid van de ene oudere mens en de andere. Er zijn mensen die zelfs op hun 85e nog de Nijmeegse vierdaagse lopen, maar ook ouderen die op die leeftijd aan een rolstoel gebonden zijn en het huis niet meer uit kunnen.

 

GeriatriefysiotherapieIn de geriatriefysiotherapie houden wij ons niet bezig met de gezonde ouderen, maar juist met de mensen die problemen met hun gezondheid hebben. Die problemen ontstaan meestal door chronische aandoeningen, zoals hartfalen, COPD (chronische longziekten), diabetes, artrose, beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson enz. Vaak hebben mensen zelfs meer dan één chronische aandoening, waardoor de gezondheid nog meer schade oploopt. Chronische aandoeningen hebben vaak als gevolg, dat ouderen minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dit begint vaak met meer moeite hebben met het verrichten van huishoudelijke taken, boodschappen doen, maaltijden klaarmaken enz. Hiervoor wordt dan hulp van de thuiszorg ingeschakeld. Wanneer de problemen toenemen, wordt de lichamelijke verzorging, zoals douchen, aankleden of rondlopen in huis ook moeilijker. Ouderen die deze taken uit handen moeten geven, voelen zich vaak afhankelijk en verliezen een stuk regie over het eigen leven. De meeste mensen, die dit overkomt, ervaren dit als vermindering van kwaliteit van leven.

 

Als geriatriefysiotherapeuten hebben wij veel kennis en inzicht hoe chronische aandoeningen de zelfredzaamheid van ouderen beïnvloeden en hoe we vervolgens een passende behandeling op maat kunnen geven. Tijdens de drie- of vierjarige masteropleiding geriatrie-fysiotherapie, die gevolgd wordt in aanvulling op de opleiding algemene fysiotherapie, leren fysiotherapeuten alles over het ontstaan, de gevolgen en de behandeling van chronische ziekten in combinatie met veroudering. Maar ook zijn we gespecialiseerd in hoe ouderen, ondanks hun handicaps, kunnen leren zich beter te redden in hun thuissituatie. Kortom, de geriatriefysiotherapeut helpt ouderen met gezondheidsproblemen langer zelfstandig te blijven. Praktisch gezien betekent het dat de ouderen met behulp van oefentherapie leren hoe ze het beste in huis en buitenshuis kunnen bewegen, bijvoorbeeld hoe ze het beste de dagelijkse handelingen weer kunnen verrichten en welke hulpmiddelen er ingezet kunnen worden.

Een ander groot probleem, waar veel

oudere mensen mee worstelen, is het vallen.Vele ouderen zijn één of meer keren gevallen. Jaarlijks bezoeken ongeveer 80.000 ouderen na een valincident de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, waarvan er 40.000 per jaar opgenomen moeten worden. Per jaar overlijden er uiteindelijk 2500 ouderen ten gevolge van de val. De verwachting is dat deze cijfers de komende jaren nog meer zullen toenemen door de vergrijzing en lichamelijke inactiviteit. Het herstel kost tijd en mensen leveren bijna altijd een stukje kwaliteit van leven in doordat ze minder zelfredzaam worden. Wij kunnen als geriatriefysiotherapeuten bij ouderen die wel eens gevallen zijn door onderzoek vaststellen waar het probleem ligt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een training bieden om de balans te verbeteren en zo het risico op vallen te verminderen. Deze training kan individueel of in groepsverband gegeven worden. Een goed voorbeeld is het nieuwe Otago thuisoefenprogramma om valincidenten te voorkomen. De geriatriefysiotherapeuten bieden dit programma, dat u zelfstandig thuis kunt uitvoeren, aan.

 

Helaas moeten we ook constateren dat er in onze samenleving steeds minder wordt bewogen. We beschikken immers steeds meer over allerlei moderne elektrische hulpmiddelen, communicatiemiddelen en gemotoriseerd vervoer, zowel thuis als op het werk, de noodzaak om te bewegen wordt dus minder. Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Met minimale inspanning werkt u al aan uw gezondheid. En dan hebben we het over lichaamsbeweging die u gewoon in uw dagelijks leven kunt inbouwen. Het maakt niet uit, als het maar in uw leven past. Belangrijk is dat uw energieverbruik omhoog gaat. Dat hoeft dus niet noodzakelijk met sporten. Hier volgen enkele beweegtips:
• Huishoudelijk werk
• Tuinieren
• Neem de trap in plaats van de lift
• Pak de fiets in plaats van de auto
• Ga lopend of met de fiets naar de supermarkt
• Was de auto zelf in plaats van de wasstraat
• Loop een extra rondje met de hond
• Stap een halte vroeger uit en wandel een stukje
• Ga regelmatig wandelen
• Zoek een sport uit die u leuk vindt!

Wist u dat:

– Bewegen de zelfredzaamheid verhoogt, valrisico en valangst vermindert en hersenfuncties verbetert,
– Gewichtsverlies, afname van loop-snelheid, balans, kracht en fysieke activiteit de sterkste voorspellers zijn van het ontstaan van beperkingen in het dagelijks leven,
– 10 dagen bedrust bij ouderen = 10 jaar ouder! Met als gevolg 12 % vermindering maximale longcapaciteit en 13% minder spierkracht

 

De geriatriefysiotherapeuten zijn georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in
de Geriatrie (NVFG) www.nvfgnet.nl,
een specialistenvereniging van het
Koninklijk Genootschap voor Fysio-therapie (KNGF). De NVFG zet zich in voor kwaliteit van de geriatriefysiotherapie door scholing, uitgifte van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde literatuur en goede begeleiding van de geriatriefysiotherapeuten in Nederland.

 

Hoe vindt u nu een geriatriefysiotherapeut? Wanneer u, of iemand die u kent, problemen heeft met het bewegen of met vallen, dan kunt u een geriatriefysiotherapeut in uw buurt inschakelen. De namen en adressen van geriatriefysiotherapeuten staan op internet zie: www.defysiotherapeut.com.

 

Geriatriefysiotherapeuten kunnen ook bij u aan huis komen, wij zijn u graag van dienst met advies en behandeling.

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!