Graf zonder zorgen

Graf zonder zorgen

Een begraafplaats is een plek vol herinneringen. Maar niet alleen een plek van herinneren en gedenken. Een begraafplaats is ook een plek met de geschiedenis van een dorp, stad of streek. Het is een plek om te genieten van het leven en de natuur. Waarom kiest dan twee derde van de Nederlands voor een crematie?

 

Uit onderzoek in opdracht van de Landelijke Organisatie van Begraaf-plaatsen bleek dat 15% van de Nederlanders welke kiezen voor crematie, zich bij deze keuze laten leiden door de gedachte dat zij hun kinderen niet willen belasten met de zorg voor een graf. Hierbij wordt dan heel praktisch gedacht aan het onderhoud van het graf, maar ook aan verlenging van het grafrecht. Het is echter de vraag of dit voor de nabestaanden wel een zorg hoeft te zijn.

grafOnderhoud graf

De houder van een begraafplaats verzorgd het onderhoud van de begraafplaats als geheel en soms ook het onderhoud van de individuele graven. Op andere begraafplaatsen is het onderhoud van het individuele graf wel een verantwoordelijkheid van de nabestaanden. Steeds meer begraafplaatsen bieden hiervoor aanvullende dienstverlening aan onder de noemer ‘Graf zonder zorgen’. Het onderhoud van het graf wordt dan uitgevoerd door medewerkers van de begraafplaats of in samenwerking met een hovenier of een steenhouwer. Informeer eens bij de begraafplaats bij u in de buurt naar de mogelijkheden.

Verlengen grafrecht

Grafrecht voor een particulier graf wordt vaak voor een eerste termijn van bijvoorbeeld 20 jaar uitgegeven, maar bijna elke andere termijn is ook mogelijk. Tegen de tijd dat de grafrechttermijn bijna afgelopen is, krijgt de rechthebbende op het graf de vraag voor hoelang het grafrecht verlengd moet worden. Precies die vraag willen veel mensen voorkomen. Dat is kan ook, maar daarvoor moeten wel tijdig de juiste keuzes gemaakt worden. Wettelijk gezien mogen grafrechten steeds met maximaal 20 jaar verlengd worden. Na die verlenging kan er steeds weer een verlenging gevraagd worden. Zolang u of uw nabestaanden dat willen kan een particulier graf in stand blijven. Wilt u uw nabestaanden niet belasten met de vraag voor welke termijn uw graf in stand moet blijven, maar wilt u hier zelf iets over te zeggen hebben, informeer dan eens bij een stichting als Grafzorg Nederland. Deze stichting heeft vele duizenden graven onder haar beheer en regelt de verlenging van rechten wanneer dat aan de orde is. Vooraf bepaald u, wellicht samen met uw kinderen, hoelang het graf blijft bestaan. Via de stichting kan ook aanvullende dienstverlening voor onderhoud afgenomen worden.

 

Wettelijk gezien mogen grafrechten steeds met maximaal 20 jaar verlengd worden

grafNatuurbegraafplaatsen

Op natuurbegraafplaatsen spelen vragen over onderhoud van een individueel graf of over verlengen van grafrechten meestal niet. Op de meeste natuurbegraafplaatsen worden grafrechten voor onbepaalde tijd uitgegeven. Dit soort graven worden vaak ‘eeuwigdurende graven’ genoemd. Op een natuurbegraafplaats gaan de graven na verloop van tijd volledig op in de natuur en worden niet geruimd. Verspreidt over heel Nederland komen er steeds meer natuurbegraafplaatsen. Hier kunt u in overleg met de houder van de begraafplaats zelf bepalen waar het graf komt. Uw nabestaanden worden in de toekomst niet ‘opgezadeld’ vragen over het wel of niet in stand houden van een graf.
Kortom, voldoende redenen om de gedachte dat een graf een zorg is voor nabestaanden, los te laten.

 

Igle Weidenaar
Consulent LOB
www.begraafplaats.nl

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!