Help!  Ik moet  naar de wc

Help! Ik moet naar de wc

Kent u dat gevoel, hoognodig naar de wc moeten, maar nergens een toilet te vinden? U bent niet de enige. Ons land telt om te beginnen al 3,5 miljoen buik- en/of blaaspatiënten voor wie publiektoegankelijke toiletten onmisbaar zijn. In feite hebben we daar allemaal wel eens behoefte aan. Maar in ons land is er – anders dan in veel buitenlanden – een groot tekort aan dat soort toiletten. De Toiletalliantie wil hierin verandering brengen.

toiletbeleidOngelukjes

‘Het even ophouden’ is voor buik- en/of blaaspatiënten meestal geen optie. Als zij ‘moeten’ hebben zij hooguit een paar minuten om nog tijdig een toilet te vinden. Uit angst voor ‘ongelukjes’ blijven ze dan maar thuis. Voor alle duidelijkheid: het gaat om zo’n één op de vijf inwoners van ons land. Dat wil zeggen, voor een gemiddelde gemeente van 50.000 inwoners al gauw om ca. 10.000 mensen. Winkelen is er voor hen niet bij. Dus de middenstand loopt 10.000 klanten mis. Koningsdagmarkt bijvoorbeeld, of binnenhalen van de avondvierdaagse, deze mensen kunnen er niet naartoe. Al met al zegt één op de drie mensen in ons land dat het tekort aan publiektoegankelijke toiletten afbreuk doet aan hun kwaliteit van leven.

Toiletalliantie

Op initiatief van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) is de zogeheten Toiletalliantie opgericht. Hierin werken zo’n 30 organisaties samen voor meer openbare en opengestelde toiletten; Naast de MLDS onder meer patiëntenverenigingen, ouderbonden, reizigers openbaar vervoer, ANWB, fietsersbond, etc. etc. Daarnaast ook organisaties die opkomen voor uitvoering van het VN-Verdrag Handicap. Dit Verdrag beoogt dat iedereen, ook mensen met een beperking, kan meedoen in de samenleving. Nederland heeft dit Verdrag in 2016 geratificeerd. Het Verdrag betreft ook mensen die vanwege een chronische aandoening acute hoge nood krijgen. Dat zij tijdig een toilet moeten kunnen bereiken, betekent onder meer dat er in stadscentra, parken en andere recreatiegebieden om de 500 meter een toilet moet zijn. Zover zijn we nog lang niet.

toiletbeleidEigen inwoners

In een aantal gemeentes zijn groepen vrijwilligers actief om hun gemeente, horeca en winkeliers zover te krijgen dat zij toiletten openstellen voor publiek. De Gemeente West Betuwe bijvoorbeeld kent een Werkgroep ‘Iedere WC telt’, ook in West Betuwe’. Deze vrijwilligers maken deel uit van het Platform Toegankelijk West Betuwe en krijgen veel steun van gemeente en gemeenteraad. Een vergelijkbare groep vrijwilligers in Oude IJsselstreek diende als voorbeeld. Toiletten die publiektoegankelijk zijn, zijn meestal herkenbaar aan de landelijk gebruikte sticker ‘Bij ons mag je naar de WC’. Maar belangrijker: ze zijn terug te vinden in de gratis HogeNood-app. Overal waar je bent in Nederland laat die app zien waar op dát moment het dichtstbijzijnde én open publiektoegankelijke toilet is. Wat een opluchting!
 

Ga naar: www.iederewctelt.nl

 

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!