Help mee Nederland dementievriendelijk te maken

by TerraByte internet services | 04/11/2016 09:27

In dit najaar is de eerste landelijke publiekscampagne van het programma Samen Dementievriendelijk van start gegaan. Het doel is om de kennis in Nederland te vergroten over hoe om te gaan met mensen met dementie en zo Nederland dementievriendelijker te maken.

 

De urgentie is groot omdat het aantal mensen met dementie toeneemt door de vergrijzing. Daarnaast wonen mensen met dementie steeds langer thuis. Zodoende komen we in onze samenleving steeds vaker mensen met dementie tegen. “Het helpt als mensen dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger”, zegt Nienke van Wezel, projectleider van Samen dementievriendelijk.

samen-dementievriendelijk-2(online) trainingen

Op de website www.samendementievriendelijk.nl[1] kunnen mensen zich aanmelden als dementievriendelijk en een gratis online training van ongeveer 15 minuten doorlopen. Van Wezel: “in de training worden handvatten aangereikt om goed om te gaan met mensen met dementie.”

 

Naast de algemene training worden voor een aantal branches specifieke trainingen ontwikkeld. Zo zijn inmiddels de trainingen ‘Op het gemeentehuis’ en ‘In de winkel’ beschikbaar. In 2017 komt er onder andere een training voor de vervoerssector bij. Voor bedrijven zijn ook trainingen op locaties beschikbaar. “Branches die een eigen ‘op maat’ gemaakte training wensen, kunnen die bij ons aanvragen”, aldus van Wezel.

 

Sinds de start van het programma op 9 mei hebben ruim 7000 mensen zich ingeschreven als ‘dementievriendelijk’ en hebben ruim 2600 mensen een van de trainingen gevolgd. Het doel is om in 2020 in Nederland 310.000 dementievriendelijke mensen te hebben; 1 voor ieder mens met dementie.

Help mee!

Wat kunt u doen om Nederland dementievriendelijk te maken? Steun dit initiatief door u aan te melden op www.samendementievriendelijk.nl[1]. vertel het aan uw vrienden, familie en bekenden. Roep hen op om zich ook in te schrijven én de online training te volgen. Zo helpt u Nederland dementievriendelijk te worden!

 

“in 2020 is dementie geen taboe meer en durven we elkaar gewoon om hulp te vragen én hulp te bieden.”

Initiatiefnemers

Samen dementievriendelijk is een vijfjarig programma dat door Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS wordt uitgevoerd, in het kader van het Deltaplan Dementie.

Facts & figures:

• In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie.
• Het wordt in de toekomst volksziekte nummer 1 in Nederland.
• 3 op de 4 mensen met dementie wonen thuis en nemen deel aan de maatschappij.
• Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte.
• Er is geen genezing mogelijk waardoor mensen uiteindelijk overlijden aan de gevolgen van dementie.

 

Endnotes:
  1. www.samendementievriendelijk.nl: http://www.samendementievriendelijk.nl

Source URL: https://www.seniorenwijzer.nl/help-mee-nederland-dementievriendelijk-te-maken/