Hospicezorg – Als sterven niet eenvoudig is

Hospicezorg – Als sterven niet eenvoudig is

Complexe en liefdevolle zorg in de laatste dagen mogelijk bij hospices van de Associatie Hospicezorg Nederland

 

Op een zekere dag komen we allemaal te overlijden, dat is de enige zekerheid die we hebben in ons leven. Belangrijk is dan dat mensen een keuze hebben om waardig te sterven naar eigen voorkeur en dat de gekozen omgeving dat kan ondersteunen. Thuis sterven heeft over het algemeen de voorkeur van de patiënt, maar dat is niet altijd mogelijk. Veel mensen hebben op het eind van het leven vaak meerdere en complexe aandoeningen waarbij continue en gespecialiseerde zorg noodzakelijk is.

 

Bij zeer intensieve en complexe zorg zijn er hospices die meer gespecialiseerde ondersteuning kunnen verlenen. Hier is 24 uur per dag continue verpleegkundige en andere gespecialiseerde zorg en vrijwilligers aanwezig. Ook zijn er voorzieningen voor zorgvragers die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van medische apparatuur of intensieve medische verzorging. Deze passende en liefdevolle hospicezorg is mogelijk in de hospices van de Associatie Hospicezorg Nederland.

Passende zorg vanuit verschillende disciplines

Gespecialiseerde zorg vergt inzet van meerdere disciplines. Een multidisciplinair team bestaande uit bijvoorbeeld artsen palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde verpleegkundigen en geestelijk verzorgers en paramedici verlenen de zorg. Deze passende zorg beantwoordt aan de medische, fysieke, psychosociale en spirituele behoeften van de bewoners. De professionals werken samen met een groot aantal goedopgeleide vrijwilligers om de bewoners en hun naasten passende zorg te verlenen. De leden van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)) voldoen aan de kwaliteitseisen van het PREZO- keurmerk, en laten daarmee zien dat zij hospicezorg bieden die voldoet aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

 

hospicezorg

Last van de schouder

Het thuis verzorgen van iemand die gaat sterven wordt als zwaar ervaren. Mantelzorgers ervaren dit als waardevol, maar zijn niet altijd in staat dit te kunnen opbrengen. Zeker als hun geliefde veel en complexe zorg nodig heeft. Iets wat de zieke dan merkt en waardoor de situatie thuis onrustig en stressvol kan worden ervaren. Een overgang naar het hospice kan dan verlichting betekenen. Het feit dat die last van hun schouders is gevallen betekent dat ze zich kunnen concentreren op waar het werkelijk om gaat: genieten van elkaars gezelschap en focus op het afscheid nemen. De gemiddelde verblijftijd in een hospice is drie weken, maar er zijn ook gasten die maar kort, dus enkele dagen of uren verblijven en die bijvoorbeeld net uit een ziekenhuis zijn overgebracht. Niemand wil in alle eenzaamheid in een ziekenhuisbed of in de hectiek van een IC-afdeling sterven. Zelfs als het om een kort verblijf gaat, is de tijd die hier wordt doorgebracht heel bijzonder en intens. Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 280 hospices, dus in elke regio kunt u een hospice vinden. Een handig hulpmiddel hiervoor is: www.palliaweb.nl/palliatievezorgzoeker.

 

Informeert u eerst of de zorg die geboden wordt binnen het hospice aansluit bij uw wensen en mate van complexe verzorging. Gaat het om meer complexe hospicezorg dan kunt u ook de website van Associatie Hospicezorg Nederland raadplegen: https://ahzn.nl/.

 

 

Hospicezorg

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!