Jouw ervaring voor de wetenschap

Jouw ervaring voor de wetenschap

Help de wetenschap de puzzel compleet te maken

De meeste wetenschappers hebben, in tegenstelling tot artsen, geen direct contact met patiënten. Wetenschappers wijden hun hele leven aan onderzoek ten behoeve van patiënten. Wat meer contact en betrokkenheid kan dus zeker geen kwaad. Hoe zorgen we hiervoor? Als patiënt bel je niet zomaar even aan bij een wetenschapper om je ervaringen te delen. Andersom gezien is dit meestal ook geen mogelijkheid. Hoe dan wel?

Ervaringsdeskundigen en onderzoekers

De Hart&Vaatgroep wil patiënten en onderzoekers dichter bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Hiervoor is het College van Ervaringsdeskundigen (CvE) opgezet. Deze groep bestaat uit mensen die persoonlijk ervaring hebben met hart- en vaatziekten. Zij inspireren en geven advies aan onderzoekers. Ook adviseren ze subsidiegevers vanuit het zogenoemde patiëntenperspectief.

De patiënten uit het college zijn erg blij dat ze op deze manier hun ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten. En de onderzoekers hebben er ook zeker baat bij, het houdt hen scherp. Ze zien zo letterlijk waarvoor ze het doen.

Patiënt: “De wetenschapper blijft bij de les”

Ik ben als beroertepatiënt lid van het College van Ervaringsdeskundigen van De Hart&Vaatgroep. Wat ik verrassend, positief en uitdagend vind, is dat ik de gelegenheid krijg mijn deskundigheid in te mogen zetten voor de patiënt. Voor mij is dit een kans om de opgedane ervaring zo te vertalen dat de onderzoeker de positie van de patiënt niet uit het oog verliest. Ik ervaar dat de wetenschapper zo bij de les blijft.

Help ook mee als ervaringsdeskundige

Heb je een hart- of vaataandoening en wil je ook een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek? Meld je dan aan voor het College van Ervaringsdeskundigen van De Hart&Vaatgroep. Om mee te kunnen doen, is het wel belangrijk dat je Engelse wetenschappelijke teksten kunt lezen. Voordat je begint als ervaringsdeskundige, woon je een aantal bijeenkomsten en trainingen bij ter voorbereiding. Er wordt van je verwacht dat je stukken tekst over het onderzoek leest en deze van opmerkingen voorziet. Dit kun je grotendeels vanuit huis doen en af en toe kom je op locatie bij elkaar. Interesse? Kijk voor meer informatie op: www.hartenvaatgroep.nl/cve.

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!