Kennis delen rondom duizeligheid blijft nodig!

Kennis delen rondom duizeligheid blijft nodig!

Stichting Hoormij (waar de Nederlandse Vereniging voor Slechthoren-den deel van uitmaakt) strijdt voor meer bekendheid en begrip rondom duizeligheidsklachten als gevolg van de ziekte van Ménière of een brughoektumor. Daarom organiseerden wij van 14-20 september 2015 een Balance Awareness Week met als thema ‘Als je wereld draait… heb je houvast nodig’. Uit de resultaten van deze campagne blijkt wel dat er veel behoefte is aan houvast in de vorm van informatie.

HoorMijImpact

“Mijn oorsuizen is nu mijn grootste probleem, maar de draaiduizeligheid was het meest ontwrichtend de eerste jaren van mijn Ménière”, zei Henk de Graaf van de Stichting Hoormij/NVVS Commissie Ménière al in de vooraankondiging van deze Balance Awareness Week. Vermoeidheid, elke dag maar afwachten of uw plannen niet in de war worden gestuurd door een duizeligheidsaanval, niet meer kunnen autorijden, fietsen en/of wandelen, het niet accepteren van de aandoening en daardoor spanningen op werk of in de relatie…. Zomaar een greep uit zaken waar mensen met evenwichtsproblemen mee te maken kunnen krijgen. Stichting Hoormij/NVVS brengt artsen hier ook van op de hoogte tijdens lezingen, zodat zij beter begrijpen hoe het is als patiënt. Ook als u zelf last heeft van evenwichtsproblemen en voor mensen uit uw omgeving is het belangrijk hier meer over te weten. Lees op www.stichtinghoormij.nl/meniere meer over de gevolgen van duizeligheids-aanvallen voor bijvoorbeeld uw sociale leven. Bekijk ook eens de video’s op ons YouTube-kanaal over evenwicht.

 

Dr. Bruintjes is kno-arts bij het Apel-doorns Duizeligheidscentrum. Bij de Balance Awareness Week 2014 vertelde hij op onze site over het werk van het Duizeligheidscentrum. Ook vertelde hij meer over de impact van duizeligheid: “Er zijn zoveel verschillende klachten die onder ‘duizeligheid’ geschaard worden; draaien, deinen, balansproblemen, valneiging, licht gevoel in het hoofd, bewustzijnsverlies, enzovoorts. Maar niet alles heeft met het evenwichtsorgaan te maken. Bewustzijnsverlies kan bijvoorbeeld met hartproblemen te maken hebben en uitvalsverschijnselen hebben vaak een neurologische oorzaak.”

Bewustzijnsverlies en uitvalsverschijnselen zijn wel absoluut signalen dat er iets aan de hand is, geeft dr. Bruintjes aan. Maar ook andere duizeligheidsklachten moeten serieus genomen worden. “Duizeligheid kan een grote impact op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren hebben. Het kan zorgen voor onzekerheid, verminderd vertrouwen in het eigen lichaam, en angst voor een aanval. Door mensen in de omgeving van de patiënt, maar ook soms in de artsenopleiding, wordt duizeligheid echter vaak gebagatelliseerd omdat het niet levensbedreigend is. Dat vind ik erg jammer.”

Diagnose

Hoewel er over diverse evenwichtsproblemen steeds meer bekend wordt en er ook nieuwe diagnoses bijkomen (zoals de erkenning van vestibulaire migraine vorig jaar), komen er op het gebied van duizeligheid helaas nog regelmatig misdiagnoses voor. Een van de redenen waarom wij onze beschikbare kennis en ervaringsdeskundigheid op het gebied van Ménière en brughoektumor zo veel mogelijk willen delen! Wij zijn dan ook erg blij met de aandacht die er voor onze themaweek was op diverse websites en in de radio-uitzending van de Reformatorische Omroep (zie www.stichtinghoormij.nl/BAW15 voor overzicht van de media-aandacht).

Wat kunt u doen om met de duizeligheid om te leren gaan?

Door bijvoorbeeld een ontsteking (neuritis vestibularis) of bij langer bestaande Ménière kan het voorkomen dat het evenwichtsorgaan uitvalt. Dat kan leiden tot hinderlijke evenwichtsstoornissen of duizeligheid in de vorm van een wiebelig, onevenwichtig gevoel, vaak bij snelle bewegingen. Vestibulaire revalidatie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut kan dan zinvol zijn.

De oefentherapie van kno-artsen Cawthorne & Cooksey (al uit 1942!) is gericht op het verminderen van duizeligheidsklachten en verbeteren van het evenwichtsgevoel. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij soms duizeligheid wordt geprovoceerd. Hiermee wordt het herstelproces van het evenwicht versneld. Deze oefeningen zijn effectief wanneer ze nauwgezet en regelmatig worden uitgevoerd.

U kunt met een gespecialiseerde fysiotherapeut overleggen over dergelijke oefeningen. Daarnaast is er de zelfhulpbrochure ‘Balance Retraining’ die de Britse Ménière’s Society in 2012 samen met professor Lucy Yardley van de Universiteit van Southampton ontwikkelde. Deze brochure is gebaseerd op de therapie van Cawthorne & Cooksey. De Commissie Ménière van Stichting Hoormij/NVVS zorgde in overleg voor een Nederlandse vertaling. Zie stichtinghoormij.nl/oefeningentegenduizeligheid voor meer informatie en de brochure.

We gaan door!

Ook buiten de Balance Awareness Week zet Stichting Hoormij/NVVS zich ervoor in om onbegrip en onwetendheid rondom duizeligheid de wereld uit te helpen. Wij geven onder andere voorlichtingsbijeenkomsten over de ziekte van Ménière (zie stichtinghoormij.nl/hooragenda) en houden onze achterban op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen. Via www.stichtinghoormij.nl kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. U kunt onze activiteiten steunen door lid te worden of met een donatie. Namens iedereen met evenwichtsproblemen of last van duizeligheid; bedankt!

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!