Kom erbij tijdens de Week tegen Eenzaamheid

Kom erbij tijdens de Week tegen Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vraagt Coalitie Erbij aandacht voor dit probleem en zegt: Kom erbij!

 

In de afgelopen jaren werden er tijdens de Week tegen Eenzaamheid door het hele land honderden activiteiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen, het welzijnswerk en ook bedrijven. Activiteiten waar mensen nieuwe sociale contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. In 2017 is dat niet anders. De Week tegen Eenzaamheid wordt voor de achtste keer op rij georganiseerd.

 

Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij: “Nederland heeft aandacht voor eenzaamheid. Dat is ook nodig, want de gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Eenzaamheid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, kan leiden tot minder meedoen in de samenleving en tot een tekortschietend gevoel van welbevinden en geluk. Met een goede mix van activiteiten is het mogelijk om mensen te helpen meer goede contacten te krijgen. Kwalitatief en kwantitatief. Daarom zeggen we in de Week tegen Eenzaamheid massaal: Kom erbij!”

eenzaamheidEenzaamheid

Eenzaamheid is zo oud als de mensheid, maar staat meer dan ooit in de belangstelling. Actuele ontwikkelingen vergroten het risico dat mensen met eenzaamheid te maken krijgen: dubbele vergrijzing, afbouw van de verzorgingsstaat en hoge eisen aan de kwaliteit van leven. Daarnaast is steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van eenzaamheid voor mens en samenleving. Daardoor neemt het gevoel van urgentie om eenzaamheid aan te pakken toe.

 

Mensen voelen zich eenzaam omdat het aantal sociale contacten geringer is dan gewenst, of omdat de kwaliteit van de contacten achterblijft bij hun wensen. Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn – het kan wel samenvallen. Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. In lichte of sterke mate. Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare, echtscheiding, ernstig gezondheidsverlies maar ook door veranderingen als verhuizing en stoppen met werken. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen.

Coalitie Erbij

Coalitie Erbij is hét samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties dat zich inzet tegen eenzaamheid. Kern van de samenwerking vormen Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland. Zij organiseren het hele jaar door activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. Zoals ontmoetingsmiddagen, uitstapjes, activerend huisbezoek, maatjesprojecten, inloophuizen, vrijwilligerswerk, samen eten en een luisterend oor. Daarnaast maken dienstverleners, kennisinstituten, belangen- en brancheorganisaties die actief zijn op het gebied van eenzaamheid, deel uit van de coalitie.

 

Samen bundelen de coalitieleden hun krachten om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Omdat elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!

Zelf in actie tegen eenzaamheid

Iedereen kan iets doen aan eenzaamheid. Door contact te leggen met iemand van wie je vermoedt dat hij of zij weinig betekenisvolle contacten heeft en zich eenzaam voelt. Een steuntje in de rug van een familielid, vriend of buur kan veel betekenen. Of je kan vrijwilligerswerk doen bij een van de bij Coalitie Erbij aangesloten organisaties. Of kijk eens in de nieuwe handreiking ‘Lokale aanpak van eenzaamheid’, waarin je kunt lezen over eenzaamheid in je gemeente tegengaan.

Meer informatie

Lees meer op www.samentegeneenzaamheid.nl en www.eenzaam.nl.
De handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid vind je op www.samentegeneenzaamheid.nl/handreiking

 

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie