‘Kom erbij’ tijdens de Week tegen Eenzaamheid

‘Kom erbij’ tijdens de Week tegen Eenzaamheid

Van 22 september t/m 1 oktober is de zevende landelijke Week tegen Eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. In de Week tegen Eenzaamheid vraagt Coalitie Erbij aandacht voor dit probleem en roept organisaties en ondernemende burgers op activiteiten aan te bieden in hun gemeente onder de vlag ‘Kom erbij’. Activiteiten waar vooral mensen met een klein sociaal netwerk nieuwe contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken.

 

“Nederland heeft aandacht voor eenzaamheid. In steeds meer gemeenten werken maatschappelijke organisaties samen om eenzaamheid tegen te gaan. Daar zijn we heel blij mee want het is hard nodig. De invloed van eenzaamheid is groot. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Met een goede mix van activiteiten is het mogelijk om mensen te helpen meer goede contacten te krijgen. Kwalitatief en kwantitatief. In de Week tegen Eenzaamheid zeggen we massaal: Kom erbij!”, zegt Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij.
In de afgelopen jaren werden er tijdens de Week tegen Eenzaamheid honderden activiteiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen, het welzijnswerk en ook bedrijven. De Week tegen Eenzaamheid is hét moment om een activiteit of project dat mensen verbindt, in de schijnwerpers te zetten. ‘Kom erbij’ is de noemer waaronder activiteiten worden georganiseerd.

eenzaamheid-2Coalitie Erbij

Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties. Kern van Coalitie Erbij vormen Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des Heils, Social Werk Nederland, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte en Sensoor. Zij organiseren in het hele land activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. Zoals ontmoetingsmiddagen, uitstapjes, activerend huisbezoek, maatjesprojecten, inloophuizen, vrijwilligerswerk, samen eten en een luisterend oor. Daarnaast maken dienstverleners, kennisinstituten, belangen- en brancheorganisaties die actief zijn op het gebied van eenzaamheid, deel uit van de coalitie.

 

Samen bundelen de coalitieleden hun krachten om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Omdat elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!

Eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisico’s en een tekortschietend gevoel van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten.

 

Mensen voelen zich eenzaam omdat het aantal sociale contacten geringer is dan gewenst, of omdat de kwaliteit van de contacten achterblijft bij hun wensen. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn – het kan wel samenvallen. Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. In lichte of sterke mate. Bijvoorbeeld door verlies van een dierbare, echtscheiding, ernstig gezondheidsverlies maar ook door veranderingen als verhuizing en stoppen met werken. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen.

Taboe doorbreken

Op eenzaamheid rust een taboe. Struikelblok in de bestrijding van eenzaamheid is dat vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, hier openlijk voor uitkomt. Daarom moet eenzaamheid uit de taboesfeer. Dan ontstaat er meer perspectief op het voorkomen of verminderen ervan. En dat is een belangrijke stap naar actie. De Week tegen Eenzaamheid is hét moment in het jaar dat het thema eenzaamheid vol in de aandacht staat.

 

Lees meer op www.eenzaam.nl en www.samentegeneenzaamheid.nl.

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!