Langer veilig thuis wonen

Langer veilig thuis wonen

Senioren geven zelf aan graag zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. De overheid stimuleert dit ook. Dat langer thuis wonen moet wel prettig en veilig zijn. Als je minder mobiel bent, kan dat een belemmering vormen. Hoe doe je de deur open? En doe je nog wel de deur open voor iedereen?

 

Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) adviseert om onder andere over dit soort vraagstukken goed na te denken. Bijvoorbeeld samen met familie, vrienden, buurtbewoners of professionals van de zorginstelling of woningbouwcorporatie.

 

De thuiszorgmedewerker, maaltijdservice en schoonmaker moeten allemaal (zorg)woningen binnen kunnen. Inbrekers of mensen die misbruik van de bewoner willen maken, horen er niet thuis. Als ouderen zelf de deur niet meer kunnen openen, dan is een toegangssysteem te overwegen. “Woont u in een woning van een zorginstelling, bespreek nut en noodzaak van een toegangssysteem dan gezamenlijk. Laat u niet iets aanpraten wat u niet wilt of wat u weigert te gebruiken, ook niet door bezorgde, welwillende kinderen. Neem de tijd om een keuze te maken en houdt tegelijkertijd het onderwerp wel bespreekbaar. Leg ook zeker geen sleutel meer onder de deurmat”, aldus Tieman.

Mechanisch

Er zijn twee soorten toegangssystemen: mechanische en elektronische. Een sleutelkluisje is zo’n mechanische op-lossing. Hierbij wordt een generale hoofdsleutel of een codebediening gebruikt om het kluisje te openen. Daarin ligt de sleutel van uw woning. Zo kan bijvoorbeeld de thuiszorgmedewerker naar binnen. De mening over het gebruik van een sleutelkluisje zijn verdeeld, mede doordat er diverse inbraken hebben plaats gevonden door het forceren van niet-gecertificeerde sleutelkluisjes, waarna het uiteraard eenvoudig is om de woning binnen te gaan.

 

Tieman: “Met een sleutelkluisje dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u zeker dat u een getest en gecertificeerd product heeft. Dit her-kent u aan minimaal twee SKG-sterren. Wel zo veilig.”

 

Deze SKG-sterren staan altijd op het product (zie afbeelding). Let wel bij een SKG**® gecertificeerd sleutelkluisje met een cilinder op het volgende: er moet hier een voorziening tegen de inbraakmethode cilindertrekken bij zijn, let daarbij op SKG***®.

Elektronisch

Verder komen er steeds meer elek-tronische toegangssystemen op de markt. Hiermee komt iemand met een elektronische sleutel, zoals via een mobiele telefoon, tag of pasje, de woning binnen. Deze sleutel en het sluitsysteem communiceren met elkaar. Belangrijk is dat het sluitsysteem voldoet aan minimaal twee SKG-sterren inclusief elektronica-eisen; hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld manipulatie van de elektronica: met andere woorden hoe eenvoudig is de code te breken?

Kwaliteit

Er zijn verschillende gecertificeerde producten en systemen te koop. Maar er komen ook nog steeds mechanische producten en elektronische systemen op de markt die (vaak nog) niet ge-certificeerd zijn. Belangrijk is dus om u goed te laten adviseren door een erkend beveiligingsbedrijf en de SKG-certificatie te controleren. Zo’n expert weet ook hoe de rest van de deur en eventueel glas daarin beveiligd moet worden.

 

Tieman adviseert om altijd te kiezen voor een kwaliteitsproduct dat tegelijkertijd makkelijk te gebruiken is. “Wat prettig werkt verschilt van persoon tot persoon. Overleg vooraf met een eventuele ver-huurder, woningcorporatie, Vereniging van Eigenaren of de zorginstantie. Laat vervolgens het systeem installeren door een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf. Het is belangrijk dat u zich thuis veilig voelt,” benadrukt Tieman.

 

SKG


 

Een gecertificeerd beveiligingsproduct is herkenbaar aan het SKG-logo met sterren en het ® teken. Een tweesterrenproduct is in staat om inbrekers 3 minuten buiten de deur te houden. Een driesterrenproduct is maar liefst in staat de prestatie van 5 minuten inbraakwerendheid te halen.

Onbekende aan de deur. Doe niet zomaar open.

Er komen weleens onbekenden aan de deur. De meeste mensen hebben goede bedoelingen, maar het is altijd verstandig om voorzichtig te zijn als er een onbekende voor de deur staat. Het komt namelijk voor dat er personen met slechte intenties zijn. Oplichters die met een babbeltruc uw vertrouwen willen winnen. Bijvoorbeeld door zich anders voor te doen. Of door een zielig verhaal te vertellen. Met als doel om binnen te komen en geld en andere kostbaarheden te stelen.

Belangrijke tips:

• Kijk altijd wie er voor de deur staat en doe dan pas open.
• Gebruik de intercom, kijk door het raam of de (digitale) deurspion.
• Met een kierstandhouder kunt u uw voordeur een klein stukje openen. U ziet dan wie er voor de deur staat en kunt bepalen of u de deur wel of niet opent.
• Laat collectanten buiten wachten. Dat is niet onbeleefd. Doe de deur dicht als u geld gaat halen.
• Maak bij woongebouwen met een centrale toegang alleen de deur open voor uw eigen bezoek.
• Onthoud dat medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij of de thuiszorg nooit onaangekondigd bij u aan de deur komen. Zij maken van tevoren een afspraak.
• Vraag onverwachts en onbekend bezoek om op een ander tijdstip terug te komen. Zorg dat er dan bekenden aanwezig zijn.

Meer informatie

Een Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf met opgeleide experts in de buurt is te vinden via www.politiekeurmerk.nl. Meer informatie voor senioren staat op www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/senioren.

 

 

Politie keurmerk veilig wonen

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!