Grijs en groen met elkaar

Grijs en groen met elkaar

Plezierig en toekomstbestendig samen wonen

 

Samen met bewoners bouwen aan buurten en dorpen waar iedereen fijn woont. Ook als je ouder bent of psychische problemen ervaart. Dat is waar LOC Waardevolle zorg de komende jaren met wijkbewoners en andere deskundigen aan wil werken. Door in tien wijken de ideeën van de bewoners over een fijne buurt in de praktijk te gaan brengen.

LOC Waardevolle zorgNieuwe woningen voor senioren

In Nederland wonen steeds meer mensen die op leeftijd zijn. Senioren wonen veelal in hun eigen huis en krijgen daar zorg en ondersteuning zodra dat nodig is. Als zij het thuis echt niet meer redden, is er het verpleeghuis. Daar tussenin zijn de mogelijkheden beperkt en vaak niet passend bij de persoonlijke wensen en mogelijkheden van mensen.

 

Er komen veel extra woningen voor ouderen en ook nieuwe verpleeghuizen. Daarom is nu hét moment om na te denken wat we willen bouwen, en hoé. Zodat we niet alleen voldoende nieuwe woningen krijgen, maar plaatsen waar senioren met plezier kunnen leven. Met meer variatie en verbinding. In een groene en toekomstbestendige leefomgeving. Dat vraagt om radicale oplossingen.

Nieuwe samenleving

Laten we de handen ineen slaan en werken aan een samenleving, waar ieder mens van betekenis is. In elke levensfase. Waar mensen het gevoel hebben dat hun leven zin en betekenis heeft. Ook als zij lichamelijke of geestelijke beperkingen ervaren. Waarbij mensen in de buurt of het dorp vanaf het prille begin invloed hebben op de inrichting van de buurt en voorzieningen. Mensen wonen door elkaar: jong en oud, mensen met en zonder zorg, met en zonder verstandelijke beperking, mobiel en minder mobiel, rijk en arm. De mensen helpen elkaar, bekommeren zich om elkaar. Er zijn zingevende activiteiten, en vele mogelijkheden om samen te werken en te bewegen. Steeds op basis van wat de mensen lokaal willen en nodig hebben, plannen en regels zijn daar dienstbaar aan.

 

Waar mensen het onderling niet kunnen oplossen is er hulp vanuit de overheid en aanbieders. Die hulp is steeds op maat, laagdrempelig, zonder schotten en afgestemd op wat mensen werkelijk nodig hebben. Hulp is niet pas beschikbaar wanneer iemand ‘iets heeft’, maar helpt mensen om gezond te blijven.

 

De woningen en de woonomgeving zijn duurzaam, flexibel en geschikt voor verschillende levensfasen. Er is veel ruimte voor gezamenlijke activiteiten en er is een diversiteit aan voorzieningen op uiteenlopende gebieden als welzijn, leren, ondernemen, natuur en recreatie, kunst en cultuur, sport en spel, daginvulling en zingeving.

Tien plekken

De komende jaren willen we in tien wijken/dorpen samen met de bewoners zo’n lokale samenleving realiseren. Wilt u meedenken of met uw wijk meedoen? Neem dan contact op met loc@loc.nl of 030 284 32 00.

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!