Logopedie op de intensive care

Logopedie op de intensive care

Op 6 maart is het de Europese Dag van de Logopedie. Op deze dag vragen we aandacht voor het mooie vak logopedie en haar gepassioneerde beoefenaars. Het thema is dit jaar: Logopedie op de intensive care.

 

Patiënten komen op de intensive care te liggen na een ingrijpende operatie of als één of meerdere kritieke functies van het lichaam bedreigd zijn, zoals ademhaling, bloedsomloop of de nierfunctie. De taken van een logopedist op intensive careafdelingen zijn uiteenlopend en bestaan hoofdzakelijk uit het screenen, behandelen en begeleiden van de logopedische problemen van patiënten. Wanneer op een intensive careafdeling patiënten aan de kunstmatige beademing liggen, is spreken niet mogelijk. De logopedist biedt hulp bij het communiceren tijdens de beademing. Als patiënten weer zelf kunnen ademen, hebben ze vaak moeite met slikken, hoesten en spreken. De logopedist helpt dan met oefeningen om de controle daarover terug te krijgen.

logopedie

 

In de behandel- en herstelfase tot aan het ontslag uit het ziekenhuis biedt de logopedist ook begeleiding aan de patiënt en hun naasten. Daarnaast geven zij aanwijzingen aan de verpleging en de voedingsassistenten over de wijze van benaderen van de patiënt en hoe het eten en drinken moet worden aangeboden. Ook onderhouden zij het contact met medebehandelaars zoals diëtisten, fysio- en ergotherapeuten. In een multidisciplinair overleg wordt gezamenlijk het behandelplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Na ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis zorgt de logopedist voor een overdracht naar collega logopedisten werkzaam in verpleeghuizen, revalidatiecentra of logopediepraktijken.

Logopedie doet meer dan je denkt!

Logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedie helpt bij problemen met taal, praten, eten en drinken. Want een logopedist weet alles van de mond, de tong en slikken.

De logopedist adviseert en begeleidt de cliënt, of in het geval van een ziekenhuis de patiënt, en belangrijke personen in hun omgeving. Het doel van logopedie is om beter zelfstandig te kunnen communiceren, eten en/of drinken. Zodat men zich gelukkiger voelt en meer uit het leven haalt.

Meer weten over logopedie?

Kijk op www.logopedie.nl

 

 

logopedie

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!