Mijn naam is Florence Nightingale (1820-1910)

Mijn naam is Florence Nightingale (1820-1910)

Een aardig japonnetje

“Wachtzusters en zusters, die late dienst hebben, zijn welkom, ook in uniform. Zusters, die tijd hebben een aardig japonnetje aan te trekken, moeten dat doen! Het maakt alles kleuriger en fleuriger”. Met deze oproep in het ‘Tijdschrift voor Ziekenverpleging’ werd in 1938 de viering van 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale, aangekondigd. Deze derde Florence Nightingale Herdenkingsavond beloofde een geweldig succes te worden. Op het programma stonden veel declamatie, zang en dans, evenals gebak, vleesslaatjes en croquetten. De zusters moesten na het nuttigen van deze lekkernijen vooral niet vertrekken, want er was nog gelegenheid de nieuwste dans, de Rumba, te leren.

Florence Nightingale

Florence Nightingale op oudere leeftijd

12 mei, Dag van de Verpleging

In 2019, 81 jaar later, staan we op 12 mei nog steeds wereldwijd stil bij de geboorte van Florence Nightingale en daarmee bij het werk van verpleegkundigen. Op die dag kwam in 1820 in Villa La Colombaia, schitterend gelegen hoog boven de stad Florence, baby Nightingale ter wereld. Ze zou het icoon worden van het verpleegkundig beroep. Alle reden dus om 12 mei uit te roepen tot een hele bijzondere dag, die ook in Nederland sinds 1965 officieel bekend staat als de ‘Dag van de Verpleging’, met een eigen vlag. Hoe kan het toch dat de invloed van een 19-eeuwse Engelse jongedame nog steeds zo actueel is?

Florence, een slimme meid

Florence Nightingale deed alles anders. Ze had geen zin in het standaard Victoriaanse patroon, waarin het huwelijk voor vrouwen de enige mogelijkheid was voor een zinvol bestaan. Een spirituele ervaring uit 1837 had haar belangstelling voor meer maatschappelijke problemen gewekt. ‘On February 7th, 1837, God spoke to me and called me to his Service’, zo schreef ze in haar dagboek. Wat die roeping inhield, zou snel duidelijk worden. Ze begon met het verzamelen van informatie over de gezondheidszorg van soldaten, over ziekten en over de organisatie van ziekenhuizen. Hiervoor correspondeerde ze met toonaangevende figuren in binnen- en buitenland. De resultaten bewerkte ze tot instructieve statistieken. Haar superieure kennis van de wiskunde kwam hierbij goed van pas.

Florence Nightingale

Geboortekamer van Florence Nightingale in La Colombaia

Creatief vanaf de divan

Vanaf 1850 begon Florence zich te oriënteren op de praktijk van de verpleging. Bezoeken aan de diaconessengemeenschap in het Duitse Kaiserswerth en aan de Soeurs de la Charité in Parijs waren haar leerschool. In 1854 kon ze haar ervaring in de praktijk brengen tijdens de Krimoorlog, waar ze orde op zaken stelde in de wanorde aldaar. Toen de oorlog in 1856 voorbij was, trok Nightingale zich terug, weg van alle drukte en publiciteit. De verschrikkingen van de Krimoorlog hadden een onuitwisbare indruk op haar gemaakt en ze was lichamelijk een wrak. Haar meest creatieve fase moest echter nog beginnen. Vanaf de divan verdiepte ze zich in vraagstukken op het gebied van openbare gezondheid, ziekenhuisbouw en sanitaire verbeteringen binnen de krijgsmacht. Ze schreef een aantal belangrijke boeken, zoals bijvoorbeeld het 800 pagina tellende werk over de reorganisatie van militaire en burgerziekenhuizen. Groot succes hadden ook ‘Notes on hospitals’ en ‘Notes on nursing’. Beide boekjes verschenen in 1859 en werden in vele landen, ook in Nederland, vertaald. Vanaf 1860 was ze nauw betrokken bij de eerste verpleegstersopleiding in London, die het paradepaardje van de Engelse verpleging zou worden.

 

In 1910 overleed Florence Nightingale en meteen na haar dood begon de verering van haar als persoon, een verering, die tot de dag van vandaag voortduurt. Immers, zij vond in de negentiende eeuw al dat verpleging geen roeping was, maar een beroep.

 

Nannie Wiegman
directeur Florence Nightingale Instituut

Meer informatie

Wil je de nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar info@fni.nl en meer over de geschiedenis van de verpleging op www.fni.nl.

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie