Een gezonde mond, ook voor wie ouder wordt

Een gezonde mond, ook voor wie ouder wordt

Hoe hoger onze leeftijd, des te groter de kans dat we zorg nodig hebben. Dat is logisch. Maar merkwaardig genoeg schiet mondzorg er vaak bij in wanneer we ouder worden. Mensen gaan bijvoorbeeld minder de deur uit en zien geen tandarts of tandprotheticus meer. De hoogste tijd voor verandering.

 

De senior met reuma die door stijve en pijnlijke handen zijn tanden niet goed meer kan poetsen, laat staan een rager gebruiken om de ruimtes tussen de tanden en kiezen te reinigen. De persoon met Alzheimer die zijn gebitsprothese vergeet uit te doen bij het poetsen of niet kan aangeven dat deze pijn doet. Het zijn twee voorbeelden van wat bij het ouder worden verkeerd kan gaan in de mondzorg. Om hierin verandering te brengen, is een campagne opgezet: De mond niet vergeten! Die is bedoeld om senioren en hun mantelzorgers bewust te maken van twee zaken: het belang van aandacht voor de mondgezondheid van hun naasten en het belang een goede mondverzorging.

mondzorg

Pavel Rama

Doe de test

Wit u weten of u of een naaste extra mondzorg nodig heeft? Dan kunt u dit gemakkelijk testen.
Ga naar www.demondnietvergeten.nl en klik bovenaan op ‘Doe de test’.

Samenwerking

Goede mondzorg is vaak een kwestie van goede samenwerking tussen zorg-verleners. Iemand die bijvoorbeeld een kunstgebit heeft of krijgt, kan te maken hebben met zowel een tandarts als tandprotheticus. Het is belangrijk dat die hun werkzaamheden goed op elkaar afstemmen.

 

Neem bijvoorbeeld tandarts-geriatrie Claar Wierink en tandprotheticus Pavel Rama. Eerstgenoemde zag onlangs een mevrouw met een vergevorderd stadium van dementie. Wierink: “Mevrouws dochter vertelde dat mevrouw een bovenprothese had. De thuiszorg kon deze niet meer goed in- en uitdoen. In de onderkaak zaten afgebroken tanden en kiezen, zo zag ik toen ik kort de gelegenheid kreeg in de mond te kijken. Ik dacht: misschien moeten we het kunstgebit aanpassen of vervangen. Maar gezien de moeilijke behandelomstandigheden, mevrouw liet weinig behandeling toe, werd dat een ingewikkeld verhaal. Daarom wilde ik Pavel er graag bij betrekken. Daarbij heb ik Pavel voorgesteld mevrouw aan huis te bezoeken.”

Makkelijk in en uit

Rama: “Uiteindelijk heb ik een goed zittende bovenprothese gemaakt. Een kunstgebit dat mevrouw, haar dochter en de verzorgenden gemakkelijk in en uit de mond kunnen nemen. Daarbij hebben we kunnen zorgen voor een kunstgebit dat kwalitatief veel beter is en nog steeds veel lijkt op het oude kunstgebit. Dit laatste was een nadrukkelijke wens van de familie die wij zeer serieus namen.”

mondzorg

Claar Wierink

Samenwerking

In de mondzorg voor kwetsbare ouderen is afstemming tussen tandartsen, tandprothetici en mondhygiënisten van belang, maar ook de samenwerking met wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijk. Die kunnen problemen in de mond signaleren en verwijzen naar een mondzorgverlener die zich heeft toegelegd op de zorg voor kwetsbare ouderen. Omgekeerd kan de mondzorgverlener de wijkverpleegkundige vragen ondersteuning bij de dagelijkse mondverzorging op te nemen in het zorgplan als duidelijk wordt dat de zelfzorg op dit punt tekortschiet. Regionale netwerken van verschillende zorgleners kunnen zo gezamenlijk de mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen verbeteren.

Huisbezoek

Langzamerhand realiseren steeds meer mondzorgverleners zich dat veel senioren niet in staat zijn hun praktijk te bezoeken. Soms gaan zij dan ook naar de oudere toe. Wierink: “Met bezoeken aan huis kun je bij ouderen met geheugenproblematiek veel onrust en verwarring voorkomen. De oudere wordt in zijn vertrouwde omgeving geholpen in plaats van dat hij een paar keer naar de praktijk moet. Dat is waardevol en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven. Helaas kan niet elke behandeling aan huis worden uitgevoerd. Preventieve zorg en prothetische zorg kunnen over het algemeen wel thuis worden verleend.”

 

De stichting De Mond Niet Vergeten! heeft als doel de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen te bevorderen. De stichting is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!