Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie is het gericht inzetten van muziek bij behandeling, onderbouwd vanuit onderzoek. In Nederland zijn meer dan 600 muziektherapeuten aan gezondheidszorginstellingen verbonden. Ze werken bijvoorbeeld met kinderen met een verstandelijke beperking of gedragsstoornis, volwassenen met een depressie of angststoornis en ouderen met Parkinson of dementie. Dankzij muziektherapie kunnen cliënten hun gevoel beter uiten, zelfvertrouwen opbouwen, makkelijker contact maken en zelfs soepeler bewegen.

 

Er zijn steeds meer vrijgevestigde muziektherapeuten waarbij iedereen terecht kan. Muziektherapeuten komen ook aan huis om mantelzorgers bij te staan in de zorg voor hun naaste, omdat muziek de last enorm kan verlichten.

Muziektherapie en dementie

In muziektherapie wordt de nadruk gelegd op wat de cliënt nog wél kan. De muziektherapeut biedt middels muziek manieren aan om meer grip op een probleem te krijgen en stemt zijn werkwijze af op elk individu. Binnen het muzikale contact maakt de therapeut gebruik van verschillende technieken om te komen tot o.a. ombuiging, structurering of kanalisering van emoties of gedrag. Samen zingen, muziek maken of er naar luisteren roept herinneringen en emoties op en die zorgen voor het krijgen van contact en helpen om de situatie te verwerken. Dit kan leiden tot een vergroting van het gevoel van eigenwaarde en het besef deel uit te maken van een geheel, om zo gevoelens van eenzaamheid te verminderen.

muziektherapieWat gebeurt er in muziektherapie?

• Beluisteren van muziek
• (het samen) bespelen van (soms aangepaste) muziekinstrumenten
• zingen
• bewegen op muziek
• gesprekken over wat de muziek oproept

Muziektherapie richt zich op

• acceptatie van de ziekte en rouwverwerking
• vermindering van stress
• behoud van cognitieve vaardigheden
• behoud van contactmogelijkheden
• verminderen van onrustig, agressief of apathisch gedrag
• verbeteren van depressieve- en angstklachten
• ondersteuning bij bewegingsstoornissen
• verbeteren van taal- en spraakproblemen
• verzachten van pijn
• stervensbegeleiding
• mantelzorgondersteuning

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. NVvMT-muziektherapeuten hebben een erkende hbo- of masteropleiding gevolgd om muziek op een verantwoorde wijze in een behandeling toe te passen. De meeste muziektherapeuten zijn ook opgenomen in het (kwaliteits)register vaktherapie. De NVvMT is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de European Music Therapy Confederation (EMTC). Op onze website www.nvvmt.nl vind je alle erkende muziektherapeuten, informatie over muziektherapie en over onze campagne “Muziek maakt gezond!”.

muziektherapieDag van de Muziektherapie

15 november is de achtste Europese Dag van de Muziektherapie!
Muziektherapeuten, de specialisten op het gebied van muziek en gezondheid, houden open huis. We organiseren workshops en er vinden veel bijzondere optredens plaats. Sommige activiteiten zijn in de week rond 15 november.

 

Je kunt alle informatie over de Europese Dag van de Muziektherapie vinden op musictherapyday.eu en via facebook @European Music Therapy Day.

Music begins…!

Het thema voor de Europese Dag van de Muziektherapie 2021 is ‘Music begins..’. Muziek begint waar de taal eindigt. Soms zijn woorden niet sterk genoeg om bepaalde gedachten en gevoelens over te brengen. Muziek kan op deze manier een mooi middel zijn om deze gedachten en gevoelens wel tot uiting te laten komen. Als muziektherapeuten willen we je op deze dag de kracht van muziek laten ervaren. Ook laten we horen hoe muziektherapie mensen kan helpen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren.

 

 

nvvmt

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!