Muziektherapie

Muziektherapie

Muziektherapie is het gericht inzetten van muziek bij behandeling, onderbouwd vanuit onderzoek. In Nederland zijn meer dan 600 muziektherapeuten aan gezondheidszorginstellingen verbonden. Ze werken met alle leeftijdsgroepen, maar een groot deel werkt met senioren. Er zijn steeds meer vrijgevestigde muziektherapeuten waarbij u terecht kunt.

 

Muziektherapeuten komen ook aan huis om mantelzorgers bij te staan in de zorg voor hun naaste, omdat het inzetten van muziek de last enorm kan verlichten.

Nadruk op wat u wel kan!

In muziektherapie wordt de nadruk gelegd op wat u wél kan. De muziektherapeut biedt middels muziek manieren aan om meer grip op uw probleem te krijgen. Samen met muziek bezig zijn roept herinneringen en emoties op. Hierdoor wordt contact en verbinding gestimuleerd en dit kan helpen om gebeurtenissen te verwerken of hanteerbaarder te maken.

 

Muziek maakt gezond.

 

muziektherapieWat gebeurt er in muziektherapie?

• Het beluisteren van muziek
• Het (vaak samen) bespelen van muziekinstrumenten
• Zingen en spreken, meestal n.a.v. de muziek
• Bewegen op muziek

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie

De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. NVvMT muziektherapeuten hebben een erkende hbo- of masteropleiding gevolgd om muziek op een verantwoorde wijze in een behandeling toe te passen. De meeste muziektherapeuten zijn ook opgenomen in het (kwaliteits) register vaktherapie. De NVvMT is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Op onze website muziektherapie.nl vind u alle erkende muziektherapeuten, informatie over muziektherapie en over onze campagne “Muziek maakt gezond!”.

Muziektherapie richt zich op

• Acceptatie van de ziekte en begeleiding van rouwproblematiek
• Vermindering van stress en pijn
• Behoud van denkvermogen en contactuele vaardigheden
• Verminderen van onrustig of teruggetrokken gedrag
• Verbeteren van depressie en angstklachten
• Ondersteuning bij bewegingsproblemen
• Verbeteren van taal- en spraak
• Begeleiding in de laatste levensfase
• Mantelzorgondersteuning

Dag van de muziektherapie

15 november is de zesde Europese Dag van de Muziektherapie! Muziektherapeuten, de specialisten op het gebied van muziek en gezondheid, houden open huis. We organiseren workshops en er vinden veel bijzondere optredens plaats. Sommige activiteiten zijn in de week rond 15 november.
Je kunt alle informatie over de Europese Dag van de Muziektherapie vinden op musictherapyday.com, op muziektherapie.nl en via facebook: @musictherapyday.

Beat the drum!

Het thema voor de Europese Dag van de Muziektherapie 2019 is ‘Beat the drum!’. Op 15 november nodigen we je daarom van harte uit om tijdens onze activiteiten mee te spelen op drums, trommels en ander ritme-instrumentarium. Zo kun je gevoelens uiten waarvoor misschien geen woorden te vinden zijn. Daarnaast kan het gewoon een fi jn gevoel oproepen wanneer je samen op de trom slaat. Als muziektherapeuten willen we je op deze dag de kracht van de verbinding door muziek laten ervaren. Ook laten we horen hoe muziektherapie mensen kan helpen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Dus: kom en ‘beat the drum!’ op 15 november.

 

Dit jaar vindt ook het publiekscongres Miracles of Music , een paar dagen voor de dag van de muziektherapie, plaats. Kijk voor het programma op miraclesofmusic.nl.

 

 

nvvmt

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie