Niet van huis durven  uit angst voor ‘ongelukjes’

Niet van huis durven uit angst voor ‘ongelukjes’

Kunt u zich dit voorstellen? In Nederland anno 2021 durft één op de tien inwoners nauwelijks tot zelfs nooit van huis, uit angst buitenshuis niet tijdig een toilet te kunnen bereiken. In een doorsnee gemeente met 50.000 inwoners zijn dat al gauw zo’n 5000 mensen. En toch lijkt ‘de politiek’ nauwelijks aandacht te hebben voor dit probleem. Daardoor is er in Nederland een schrijnend tekort aan openbare en opengestelde toiletvoorzieningen. Donderdag 16 september – Nationale Plasdag, een initiatief van Continentie Stichting Nederland (CSN) – drukt de Toiletalliantie de dames en heren politici opnieuw met hun neus op deze feiten. En misschien gaat langzaam doordringen wat Catherine Keyl zegt: “Kom op jongens, dit kan toch zo niet langer.”

 

 

Iedere wc telt

Nog in 2023 wil de Toiletalliantie – een bundeling van organisaties die zich inzetten voor voldoende openbare toiletten in Nederland, waaronder CSN – haar doel hebben bereikt. Hiervoor is een omvangrijke inhaalslag nodig. Ieder publiek toegankelijk toilet dat erbij komt, is een stapje in de goede richting. Daarom gaat de Toiletalliantie verder onder een nieuwe naam: “Toiletalliantie, Iedere WC Telt” Catherine Keyl is ambassadeur voor dit doel. (Voor meer informatie zie www.iederewctelt.nl). Iedere WC telt. In de bebouwde kom, in natuurgebieden én in treinen. In treinen? Inderdaad. Er rijden in Nederland moderne treinen, met WIFI en wat al niet meer, maar zonder toiletvoorzieningen.

 

Openbare toiletten zijn natuurlijk een basisvoorziening. Immers, iedereen – van jong tot oud – moet buitenshuis wel eens ‘hoognodig’. Ouderen bijvoorbeeld, kinderen, vrouwen, dagjesmensen, wandelaars, fietsers en eigenlijk iedereen die onderweg is. En natuurlijk zeker de 2 miljoen mensen met een spijsverteringsziekte en de 1,5 miljoen blaaspatiënten.

toiletbeleid500 meter

De helft van de mensen met een spijsverteringsziekte moet – als de hoge nood aan de man of vrouw komt – binnen maximaal vijf minuten een toilet kunnen bereiken omdat het anders misgaat. In die vijf minuten kun je zo’n 250 meter lopen, dus moet er om de 500 meter een publiek toegankelijk toilet zijn. Die norm wordt aangehouden voor locaties waar meer dan 2.000 voetgangers per dag komen, zoals winkelcentra en parken. Voor toiletvoorzieningen langs fietspaden geldt een onderlinge afstand van 25 km, langs wandelpaden van 5 km. Deze normen zijn mede gebaseerd op ervaringen in het buitenland.

 

Een overheid die zorg draagt voor voldoende openbare toiletten is in veel landen de normaalste zaak van de wereld. In Nederland niet. Hier heeft tweederde van de gemeenten geen eens een toiletbeleid. Gemeenteraden zullen zich hier sterk voor moeten maken. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraads-verkiezingen. De Maag Lever Darm Stichting heeft namens de Toiletalliantie naar alle politieke partijen in alle gemeentes van ons land een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen in hun verkiezingsprogramma op te nemen dat er voldoende openbare toiletten moeten komen. Uw stem op een partij die zich sterk maakt voor openbare toiletten kan dus bijdragen aan meer openbare toiletten in uw gemeente. En iedere wc telt!

Meer informatie: www.iederewctelt.nl

 

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!