Nieuw BeterOud-thema: veilige mobiliteit

Nieuw BeterOud-thema: veilige mobiliteit

Ouderen hebben veel behoefte aan informatie over mobiliteit en verkeersveiligheid, maar zij weten die vaak niet te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Vilans met BeterOud heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om beschikbare informatie beter toegankelijk te maken, zowel voor ouderen als voor professionals in zorg en welzijn, is het op de website van BeterOud het thema veilige mobiliteit toegevoegd.

Veilig voelen

Het onderzoek geeft aan dat 86% van de 65-plussers zich veilig voelt in het verkeer. 14% van de ouderen voelt zich met name onveilig door het gedrag van andere weggebruikers, door de eigen gezondheid (bijvoorbeeld slechthorendheid) of door de drukte. Van de ondervraagde ouderen geeft 44% aan weleens beperkingen te ervaren in het verkeer. Zij noemen daarbij obstakels en oneffenheden op trottoirs en fietspaden (losliggende tegels en te hoge stoepranden), gebrek aan overzicht (bijvoorbeeld op kruispunten) en het gedrag van andere verkeersdeelnemers.

beteroudOpfriscursus auto

Het onderzoek brengt ook de behoeften van ouderen in kaart rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Die zijn onder andere trainingen en cursussen volgen, zoals een opfriscursus voor de auto of een cursus valpreventie (23%), over mobiliteit willen praten met gezinsleden, vrienden of de gemeente (18%), alternatieve vervoersmiddelen uitproberen (scootmobiel, elektrische fiets) (13%) en meer informatie krijgen over mobiliteit en verkeersveiligheid (8%).

Meer kennis en informatie

Professionals in zorg en welzijn spelen een belangrijke rol bij het bespreken van mobiliteit en verkeersveiligheid met ouderen. Het onderzoek geeft aan dat 53% van de professionals risico’s met ouderen bespreekt, 49% biedt hulpmiddelen aan, 30% informeert ouderen over alternatieve vervoersopties, 21% verwijst door naar andere professionals en 9% van de respondenten wijst op mobiliteitstrainingen en beweegoefeningen. Het onderzoek laat verder zien dat professionals met name behoefte hebben aan meer kennis en informatie over verschillende interventies, over mobiliteit en verkeersveiligheid in het algemeen en over alternatieve vervoersmiddelen en hulpmiddelen.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde al verschillende verkenningen naar veilige mobiliteit voor ouderen. Om het perspectief van ouderen zelf en van professionals in zorg en welzijn in beeld te krijgen, heeft het aan BeterOud gevraagd dat te onderzoeken en mobiliteit en verkeersveiligheid een goede plek te geven op de website van BeterOud. Het onderzoek is uitgevoerd met een digitale enquête onder circa 350 ouderen en bijna 200 professionals en een desk- en website-research.

Blijf veilig mobiel: 6 tips

Op de website van BeterOud staan 6 tips en trainingen voor ouderen om veilig mobiel te blijven (beteroud.nl).
Zelf tips of adviezen? Laat een reactie achter op de website of mail naar info@beteroud.nl.

Reacties

Wij horen graag van u

2 reacties

  1. Reageer april 01, 19:43 #1 Lex van Rootselaar

    Jammer dat jullie hier de hulp van vrijwillige ov-ambassadeurs niet noemen. Die helpen in een groot deel van het land (vijf provincies) senioren op weg.

  2. Reageer april 01, 19:55 #2 Seniorenwijzer moderator

    Daarvan zijn al meerdere artikelen hier verschenen Lex, ze bijvoorbeeld:
    OV-ambassadeurs helpen u op weg in het openbaar vervoer