Nieuw hulpmiddel voor mensen met astma

Nieuw hulpmiddel voor mensen met astma

Het persoonlijk Astma Actieplan

 

Op 3 mei is het Wereld Astmadag. Op deze dag wordt in de hele wereld aandacht gevraagd voor astma. In Nederland zijn er bijna 600.000 mensen met astma. Al deze mensen hebben in meer of mindere mate last van klachten zoals benauwdheid, slijm ophoesten, piepend ademhalen en weinig energie. Het is belangrijk dat deze klachten zo stabiel mogelijk zijn. Laat het nieuwe Astma Actieplan daar nu bij helpen!

 

Het doel van het Astma Actieplan is astma stabiel te houden. Het plan helpt daarbij door mensen zelf eerder alert te maken op de verergering van hun klachten en hier concrete acties aan te koppelen. Zo worden mogelijke astma-aanvallen voorkomen. Job van Boven, onderzoeker, universitair docent en apotheker in het UMCG, was betrokken bij de ontwikkeling van het plan. ‘Wanneer gaat het goed met uw astma en wanneer (iets) minder? Wat kunt u zelf doen om u weer beter te voelen? En wanneer belt u de dokter? Al deze informatie kunnen mensen met astma kwijt in hun persoonlijke Astma Actieplan.’ En dat is belangrijk. ‘Wie vroeg herkent dat astmaklachten toenemen en de juiste stappen neemt, kan hopelijk een astma-aanval voorkomen. Ook is er vaak een minder zware behandeling nodig.’

Vier fasen: groen, geel, oranje, rood

Het Astma Actieplan is voor alle mensen met astma. Vooral voor mensen met instabiel astma (ook wel ongecontroleerd astma genoemd) kan het van grote meerwaarde zijn.

 

Het plan wordt door de patiënt samen met de zorgverlener ingevuld. Hierin komt algemene informatie te staan zoals het type astma en de prikkels waarop de persoon met astma reageert. Het belangrijkste deel van het plan bestaat uit vier fasen: de groene, gele, oranje en rode fase.

 

In de groene fase gaat het goed en is de astma stabiel. Mensen met astma schrijven hier op wat ze allemaal kunnen en welke medicijnen ze bijvoorbeeld gebruiken. In de gele fase gaat het iets minder goed en ervaart de persoon met astma meer klachten. Hij of zij noteert wat te doen om zich beter te voelen met als doel weer in de groene fase te komen. Gaat het toch slechter of blijven de klachten lang aanhouden? Dan belandt de persoon in de oranje fase. In deze fase is het tijd de zorgverlener in te schakelen. De rode fase geeft aan dat er sprake is van een nood-situatie. Dan wordt het spoednummer van de huisartsenpost, de longverpleegkundige of 112 gebeld.

 

Van Boven: ‘Het plan helpt u bepalen wat u moet doen en wanneer. Als u ook uw naasten over het plan vertelt, kunnen zij helpen om de verschillende fases te herkennen.’

 

 

astma

 

Tips voor gebruik van het Astma Actieplan

• Zorg dat u zelf goed snapt wat erin staat.
• Neem het plan mee naar al uw zorgverleners en bespreek het ook met hen. Zo weet iedereen precies wat de afspraken zijn.
• Deel het plan met uw naasten. Zij kunnen ondersteunen.
• Hang of leg het plan op een zichtbare plek, zodat iedereen het gemakkelijk kan zien.
• Controleer regelmatig of het plan nog klopt. Pas het zo nodig aan.
• Laat elk jaar controleren of u uw puffers nog op de juiste manier gebruikt.

Hoe komt u aan het Astma Actieplan?

Zowel de persoon met astma als de zorgverlener kan het Astma Actieplan gratis bestellen in de webshop van Longfonds of via de astmaVereniging Nederland en Davos. Er zijn twee versies: een geprinte versie die per post wordt verstuurd, of een invulbare pdf (die na het invullen uitgeprint kan worden).
Ga naar www.bestellen.longfonds.nl en kijk bij het kopje ‘Astma’. Kunt u het niet vinden? Neem dan dit artikel mee en vraag uw zorgverlener om hulp.

Kunt u alles met uw astma?

Ruim de helft van de mensen met astma heeft zijn klachten onvoldoende onder controle. Dat betekent dat als ze anders omgaan met hun ziekte, hun leven leuker kan worden. Hierbij kunt u denken aan beter doorslapen, mee kunnen doen met alle sporten, het blijven bespelen van een muziekinstrument en nog veel meer. Misschien hoort u ook bij deze groep?
Doe de test en kijk of er voor u nog iets te verbeteren valt:
www.longfonds.nl/astmatest

astmaCollecteert u online mee voor een wereld zonder astma?

Van 16 t/m 21 mei 2022 is de jaarlijkse collecteweek van Longfonds. Dan gaan weer tienduizenden vrijwilligers met de collectebus langs de deuren. Daar zijn we enorm blij mee! Want mede dankzij hun hulp kan Longfonds belangrijk onderzoek naar longziekten financieren. Zoals het onderzoek dat astma bij kinderen in de toekomst moet voorkomen. Wilt u ook graag uw steentje bijdragen aan een wereld zonder astma? Dat kan vanuit huis, via uw eigen online collecte! Scan de QR-code hiernaast met de camera van uw mobiele telefoon en vul uw naam en telefoonnummer in. U ontvangt dan direct per sms uw persoonlijke collectepagina. Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

 

U kunt nog tot 1 juni deelnemen aan de online collecte. Geeft u liever een een-malige bijdrage? Dan kan dat via: longfonds.nl/doneer.

 

 

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!