NVVR `de Wervelkolom´

NVVR `de Wervelkolom´

Wie zijn wij?

NVVR `de Wervelkolom´ is een patiëntenvereniging welke zich inzet voor de belangen van mensen met wervelkolomproblemen, in de ruimste zin van het woord.

 

Problemen aan de wervelkolom zijn een van de meest voorkomende aandoeningen in de westerse wereld. Men schat dat 80 – 90% van de mensen op enig moment in het leven wel eens een episode van rug- of nekklachten doormaakt. De kosten die het gevolg zijn van het ziekteverzuim en de behandeling van wervelkolomklachten zijn gigantisch. Schattingen spreken van ca.
2 miljard euro per jaar.

 

Een zoektocht over het Internet levert duizenden verwijzingen op, waar de leek door de bomen het bos niet meer ziet. Klachten aan de wervelkolom, die vaak niet goed geduid of begrepen worden leiden vaak tot verschillende diagnoses van verschillende behandelaars en ook wel tot geleerd klinkende maar niets zeggende kreten als “tension myositis syndrome”, “sacro-iliacaal syndroom”, enz.. Omdat er vaak al niet eens een duidelijke diagnose is, bestaat er een veelheid van behandelingen, waarvan vele even onbewezen als onwerkzaam zijn.

 

Cijfers van het RIVM geven aan hoe groot het probleem is. Wist u dat er jaarlijks ruim 600.000 nieuwe personen zich met nek- en rugklachten bij de huisarts melden.

 

Volgens de informatie van Volksgezond-heidenzorg.info, een product van het RIVM, zijn er ruim 2 miljoen mensen met nek- en rugklachten.

 

wervelkolom

 

In 2020 waren er naar schatting 1.866.900 mensen bekend bij de huisarts met de diagnose nek- en rugklachten: 793.800 mannen en 1.073.100 vrouwen (jaarprevalentie Het aantal personen dat een bepaalde ziekte heeft gehad gedurende een bepaald jaar.). Dit komt overeen met 91,6 per 1.000 mannen en 122,3 per 1.000 vrouwen. Op alle leeftijden komen nek- en rugklachten vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het aantal mensen met de ziekte neemt toe met de leeftijd. Nek- en rugklachten omvatten een aantal diagnosecategorieën: acuut, langdurig of chronisch. Van de bijna 1,9 miljoen mensen die bij de huisarts bekend waren met nek- en rugklachten hadden er ongeveer 809.700 langdurige of chronische klachten. De jaarprevalentie betreft alle mensen die ergens in het jaar 2020 bekend waren bij de huisarts met een van de diagnosecategorieën voor nek- of rugklachten. Deze mensen hoeven hiervoor niet allemaal in 2020 contact te hebben gehad met de huisarts.

 

Het is daarmee de meest voorkomende diagnosecategorie voor nek- en rugklachten.

 

De verschillende schattingen over het werkelijk aantal mensen met nek- en rugklachten geven daarmee een onderschatting van het werkelijke aantal mensen met nek- en rugklachten in de Nederlandse bevolking. Er zijn naar schatting 2,4 miljoen mensen met chronische lage rugpijn.

Wat doet de NVVR?

• verzorgd vier maal per jaar het ledenblad Wervelwind.
• organiseert jaarlijks een Landelijke Contactdag (waarin opgenomen de Algemene Ledenvergadering).
• biedt telefonisch lotgenotencontact via onze Infolijn Wervelkolom.
• organiseert inloopuren met als thema ‘Schuif eens aan bij een lotgenoot’.
• complexe juridische- of medische vragen van leden kunnen voorgelegd worden aan een lid van onze Raad van Advies.
• heeft een uitgebreide informatieve website
• werkt mee aan richtlijnontwikkeling.
• werkt samen met andere organisaties en is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en het netwerk ieder(in).

Waarom hebben wij uw hulp nodig?

Om al deze activiteiten te kunnen blijven doen, hebben wij u hulp nodig. Deze hulp kunt u bieden door lid of donateur te worden van onze vereniging.
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar.

Meer informatie of aanmelding als lid of donateur

Ga naar onze website: https://www.ruginfo.nl.

 

 

nvvr

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!