NVVR `de Wervelkolom´

NVVR `de Wervelkolom´

Wie zijn wij?

NVVR `de Wervelkolom´ is een patiëntenvereniging welke zich inzet voor de belangen van mensen met wervelkolomproblemen, in de ruimste zin van het woord.

 

Problemen aan de wervelkolom zijn een van de meest voorkomende aandoeningen in de westerse wereld. Men schat dat 80 – 90% van de mensen op enig moment in het leven wel eens een episode van rug- of nekklachten doormaakt. De kosten die het gevolg zijn van het ziekteverzuim en de behandeling van wervelkolomklachten zijn gigantisch. Schattingen spreken van ca. 2 miljard euro per jaar.

 

Een zoektocht over het Internet levert duizenden verwijzingen op, waar de leek door de bomen het bos niet meer ziet. Klachten aan de wervelkolom, die vaak niet goed geduid of begrepen worden leiden vaak tot verschillende diagnoses van verschillende behandelaars en ook wel tot geleerd klinkende maar niets zeggende kreten als “tension myositis syndrome”, “sacro-iliacaal syndroom”, enz.. Omdat er vaak al niet eens een duidelijke diagnose is, bestaat er een veelheid van behandelingen, waarvan vele even onbewezen als onwerkzaam zijn.

 

Cijfers van het RIVM geven aan hoe groot het probleem is. Wist u dat er jaarlijks ruim 600.000 nieuwe personen zich met nek- en rugklachten bij de huisarts melden.

 

Volgens de informatie van Volksgezond-heidenzorg.info, een product van het RIVM, zijn er ruim 2 miljoen mensen met nek- en rugklachten.

 

In 2018 waren er naar schatting 2.064.900 mensen bekend bij de huisarts met de diagnose nek- en rugklachten: 871.100 mannen en 1.193.800 vrouwen (jaarprevalentie). Dit komt overeen met 101,8 per 1.000 mannen en 137,6 per 1.000 vrouwen. Op alle leeftijden komen nek- en rugklachten vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het aantal mensen met de ziekte neemt toe met de leeftijd. Nek- en rugklachten omvatten een aantal diagnosecategorieën: acuut, langdurig of chronisch.

Ruim 600.000 nieuwe gevallen van lage rugpijn zonder uitstraling

 

In 2018 waren er 619.200 nieuwe gevallen van lage rugpijn zonder uitstraling: 278.200 mannen en 340.900 vrouwen. Het is daarmee de meest voorkomende diagnosecategorie voor nek- en rugklachten. Mensen kunnen één of meerdere klachten hebben en dus voor meerdere diagnosecategorieën bij de huisarts komen, bijvoorbeeld zowel voor rugklachten als voor lage-rugpijn. Daarnaast kunnen mensen ook meerdere keren voor dezelfde klacht in één jaar meetellen. Dit geldt alleen voor de acute klachten.

 

De verschillende schattingen over het werkelijk aantal mensen met nek- en rugklachten geven daarmee een onderschatting van het werkelijke aantal mensen met nek- en rugklachten in de Nederlandse bevolking. Er zijn naar schatting 2,4 miljoen mensen met chronische lage rugpijn.

Wat doet de NVVR?

• verzorgd vier maal per jaar het ledenblad Wervelwind.
• organiseert jaarlijks een Landelijke Contactdag (waarin opgenomen de Algemene Ledenvergadering).
• biedt telefonisch lotgenotencontact via onze Infolijn Wervelkolom.
• organiseert inloopuren met als thema ‘Schuif eens aan bij een lotgenoot’.
• complexe juridische- of medische vragen van leden kunnen voorgelegd worden aan een lid van onze
Raad van Advies.
• heeft een uitgebreide informatieve website
• werkt mee aan richtlijnontwikkeling.
• werkt samen met andere organisaties en is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en het netwerk ieder(in).

Waarom hebben wij uw hulp nodig?

Om al deze activiteiten te kunnen blijven doen, hebben wij u hulp nodig. Deze hulp kunt u bieden door lid of donateur te worden van onze vereniging.
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar.

 

Zie voor verdere informatie of aanmelding als lid of donateur onze website: https://www.ruginfo.nl

 

 

nvvr

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!