Ontdek de activiteiten van het Nationaal Ouderenfonds

Ontdek de activiteiten van het Nationaal Ouderenfonds

Ouder worden doe je samen

 

Het Ouderenfonds is er voor u! We organiseren activiteiten waar u nieuwe mensen leert kennen en leuke dingen onderneemt. Ga op stap met mensen uit uw buurt, word wegwijs op internet of maak eens kennis met een brei- of sportclub.

Op stap met de BoodschappenPlusBus

In meer dan 90 gemeentes in Nederland kunt u op stap met de BoodschappenPlusBus. Samen met mensen uit de buurt naar het tuincentrum of een uitje naar een museum of het strand. U wordt opgehaald en thuisgebracht. Vrijwilligers helpen waar nodig.
ouderenfonds.nl/bus

Gezellig samen breien

Waarom alleen thuis zitten met een breiwerkje als je ook gezellig samen met andere mensen aan de slag kunt? Het Ouderenfonds organiseert door heel Nederland breiclubs. Hier kunnen jong en oud wekelijks samen breien en haken. Vanzelfsprekend onder het genot van een kopje koffie en een goed gesprek!
ouderenfonds.nl/samenbreien

ouderenfondsSamen bewegen met OldStars

Blijf in beweging met een van de 15 beweegvormen van OldStars! Bijvoorbeeld met OldStars voetbal, hockey, korfbal of tafeltennis. Het draait niet om winnen, maar om de gezelligheid en samen in beweging blijven. Er zijn clubs door het hele land.
ouderenfonds.nl/oldstars

Geef uw mening in het Ouderenpanel

Laat uw stem horen in het Ouderenpanel! Zo weet het Ouderenfonds hoe u denkt over nieuwe initiatieven en belangrijke onderwerpen. Iedereen vanaf 55 jaar kan zich opgeven. U ontvangt iedere paar maanden een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen, meestal per e-mail. Een keertje overslaan is geen probleem.
ouderenfonds.nl/ouderenpanel

 

“Een panna maken als je mijn leeftijd hebt, is wel erg leuk!” – Conny (66)

Elkaar ontmoeten bij De Derde Helft

Bent u altijd actief geweest bij een sportvereniging en mist u het contact? Of kijkt u uit naar nieuwe ontmoetingen? Schuif dan aan voor De Derde Helft! Activiteiten in het clubhuis of de kantine, georganiseerd dóór ouderen vóór ouderen. Van computerles tot yoga, van literatuuravond tot jeu de boule. En altijd met een kop koffie en een leuk gesprek!
ouderenfonds.nl/dederdehelft

Wegwijs op internet met Welkom Online

Welkom Online is een gratis, laagdrempelig, online lesprogramma voor iedereen die een eerste stap online wil zetten. Zo leert u bijvoorbeeld over videobellen, handige apps of online boodschappen doen. U kunt het lesprogramma zelfstandig, samen met een vrijwilliger of in een groep volgen.
ouderenfonds.nl/welkom-online

 

 

nationaal-ouderenfonds

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!