Ook ouderen kunnen last hebben van eetstoornissen

by TerraByte internet services | 04/03/2017 15:49

Bij eetstoornissen wordt vooral aan jonge vrouwen gedacht, maar ook ouderen kunnen kampen met deze problematiek. De meest voorkomende eetstoornissen zijn anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge-eating disorder. Een eetstoornis is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door verstoord eetgedrag. Het hebben van een eetstoornis is ingrijpend, voor de persoon zelf en voor zijn of haar naasten. Gedachten over eten, figuur of gewicht beheersen het leven. Er is bij sommigen sprake van een te laag gewicht of juist overgewicht. Er kan sprake zijn van onbeheersbare eetbuien, die soms worden gevolgd door braken of laxeren om gewichtstoename te voorkomen.

 

Door Selma van der Schuur
Gezondheidszorgpsycholoog/psychotherapeut
PsyQ Groningen, Specialismeleider afdeling eetstoornissen

Onderzoek naar eetstoornissen op oudere leeftijd

Onlangs is er in Engeland een grootschalig onderzoek gedaan naar het voorkomen van eetstoornissen onder vrouwen tussen de 40 en 50 jaar oud. Meer dan 5500 vrouwen namen deel aan het onderzoek.
Uit het onderzoek komt naar voren dat ongeveer 15% van de ondervraagde vrouwen ooit in haar leven een eetstoornis had gehad en 3,6% van de vrouwen in het afgelopen jaar voldeed aan de criteria van een eetstoornis. Hierbij viel op dat maar een klein deel van deze vrouwen professionele hulp hadden gezocht voor de eetstoornis. Er was sprake van zowel langdurig bestaande eetstoornissen, chronische eetstoornissen als eetstoornissen die zich pas op latere leeftijd ontwikkelen

Risicofactoren voor het krijgen van een eetstoornis

In dit onderzoek is gekeken naar de risicofactoren voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Er komt naar voren dat mensen met een eetstoornis zich meer dan gemiddeld zorgen kunnen maken over hoe anderen over hen denken, gevoeliger zijn voor de feedback van een ander en angstiger zijn voor sociale afwijzing. Een andere risicofactor voor het ontwikkelen van eetstoornissen is seksueel misbruik en emotionele verwaarlozing in de kindertijd.
Bij ouderen kan het verliezen van een naaste, echtscheiding of bijvoorbeeld financiële problemen een aanleiding zijn die leidt tot het ontstaan of tot een terugval in de eetproblematiek. Ook ouderen kunnen goed voor hun eetstoornis behandeld worden.

Behandeling van een eetstoornis

Bij elke PsyQ vestiging kunnen mensen met een eetstoornis terecht voor behandeling. PsyQ Groningen heeft als enige vestiging een kliniek voor eetstoornissen, hier kunnen patiënten met ernstige anorexia of boulimia worden opgenomen. Patiënten van 17 t/m ongeveer 65 jaar kunnen hier worden opgenomen.

 

Binnen de specialistische afdeling voor eetstoornissen van PsyQ Groningen (onderdeel van Lentis) worden regelmatig oudere patiënten met een eetstoornis behandeld. Dit kan gaan om langdurig bestaande eetstoornissen maar ook eetstoornissen die zich op latere leeftijd hebben ontwikkeld.
Het behandelaanbod wordt afgestemd op de ernst van de stoornis en de wensen van de patiënt. In Groningen worden er individuele behandelingen, groepsbehandelingen en zo nodig een intensiever traject aangeboden.

Meer informatie

Zie de website van Lentis: https://www.lentis.nl/locaties/psyq-kliniek-voor-eetstoornissen/[1]

Literatuur

Micali, Nadia, et al. “Lifetime and 12-month prevalence of eating disorders amongst women in mid-life: a population-based study of diagnoses and risk factors.” BMC Medicine 15.1 (2017): 12.

Endnotes:
  1. https://www.lentis.nl/locaties/psyq-kliniek-voor-eetstoornissen/: https://www.lentis.nl/locaties/psyq-kliniek-voor-eetstoornissen/

Source URL: https://www.seniorenwijzer.nl/ook-ouderen-kunnen-last-hebben-van-eetstoornissen/