Openbare toiletten: hoognodig!

Openbare toiletten: hoognodig!

Kun je het je voorstellen? Een oma die achter een struik moet plassen. Een vrouw die nergens haar stomazak mag wisselen. Iemand in een rolstoel, voor wie het toilet te klein is….. De vader die buitenshuis geen toilet kan vinden om zijn kind te verschonen.

 

Écht, we hebben het over Nederland anno 2021. En er zijn meer voorbeelden te bedenken. De zwangere vrouw die haar plas bijna niet meer kan ophouden… Recreanten die langs de kant van de weg moeten plassen of de bosjes moeten opzoeken. Een oudere man in natte broek omdat zijn zoektocht naar een openbaar toilet te lang heeft geduurd….

 

En dan zijn er onder de 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten in ons land zo’n 2 miljoen die vaak hun huis niet uit durven, uit angst buitenshuis niet snel genoeg een toilet te kunnen bereiken. We hebben het dan over één op de tien Nederlanders, aan huis gekluisterd wegens gebrek aan toiletvoorzieningen buitenshuis. Nederland anno 2021……

openbare toilettenBrief

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Gemeentes zullen moeten zorgen voor voldoende openbare en opengestelde toiletvoorzieningen. Dat gaat alleen gebeuren wanneer gemeentelijke politieke partijen zich daar sterk voor maken. Die partijen zijn nu bezig hun verkiezingsprogramma te maken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarom hebben zijn onlangs een brief gekregen waarin nog maar weer eens wordt gewezen op het belang van goede toiletvoorzieningen in hun gemeente. De brief is gestuurd namens tientallen organisaties, waaronder de Continentie Stichting Nederland, die zich gezamenlijk vanuit de zogeheten Toiletalliantie inzetten voor meer toiletten.
Die brief was hard nodig. In de meeste gemeenten is namelijk qua toiletbeleid nog veel werk aan de winkel. Twee derde van de gemeenten heeft zelfs geen toiletbeleid. En voor zover er desondanks toch toiletvoorzieningen zijn, zijn die over het algemeen ontoereikend.

 

In een gemeente met 50.000 inwoners wonen zo’n 10.000 buik- en/of blaaspatiënten. 5000 van hen gaan zelden of nooit van huis, uit angst buitenshuis niet tijdig een toilet te kunnen bereiken… En toch heeft twee derde van de gemeenten géén toiletbeleid.

Het verkiezingsprogramma

De brief geeft een aantal voorbeelden van programmapunten. Zo wordt onder meer gevraagd in het verkiezingsprogramma op te nemen:
– Dat uw gemeente een toiletplan opstelt met als doel te voldoen aan de toiletnorm: om de 500 meter een toilet in drukke voetgangersgebieden en verblijfsgebieden als parken;
– Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door de toiletten in gemeentelijke gebouwen open te stellen (denk daarbij aan het gemeentehuis, wijk-/dorpshuizen, zwembaden, sporthallen, begraafplaatsen, bibliotheken maar ook bij de huurders van gemeentelijke panden);
– Dat de gemeente afspraken maakt met ondernemers, gezondheidscentra en andere dienstverleners over openstelling van hun toiletten;
– Dat deze toiletten vindbaar zijn via de gratis HogeNood-app, raamstickers en bewegwijzering.
– Dat geld wordt vrijgemaakt voor zelfreinigende en rolstoeltoegankelijke toiletten op plekken waar geen toiletten opengesteld kunnen worden (denk aan parkeergarages, fietsenstallingen, parken, ingangen van recreatiegebieden, grote speeltuinen en pleinen).

Wie zal dat betalen?

Natuurlijk krabt elke politieke partij zich achter de oren over de vraag: Wie zal dat betalen? Ze kunnen snel stoppen met dat achter de oren krabben, want toiletten kosten niet alleen geld, ze leveren ook geld op. Om te beginnen hoeven mensen met ‘hoge nood’ niet snel, snel, snel, snel naar huis om daar inkopen te doen bij webwinkels. Hoe meer toiletten er zijn, des te langer mensen blijven winkelen en hoe meer geld ze uitgeven in het centrum. Dat is goed voor de winkeliers, goed tegen de leegstand en het levert meer OZB-inkomsten voor de gemeente.
En waarom die 500 meter? Veel buik- en blaaspatiënten hebben meteen ‘hoge nood’ en moeten binnen de 5 minuten een toilet vinden. Dat kan als ze maximaal zo’n 250 meter moeten lopen.
Natuurlijk profiteren ook de 2,4 miljoen ouderen van de toiletvoorzieningen. Zij gaan vaker de deur uit, komen weer meer onder de mensen, dat zorgt voor minder eenzaamheid, een betere kwaliteit van leven en daarmee ook minder WMO-kosten.

 

Met meer toiletten neemt wildplassen en -poepen af. Dit leidt tot minder schoonmaakkosten, een aantrekkelijker centrum en schonere parken en (wederom) bezoekers die langer blijven en meer uitgeven.

 

Kortom: voldoende toiletvoorzieningen zijn een aanwinst voor elke gemeente. Spreek uw politieke partij erop aan. Hebt u meer informatie nodig?
Kijk op www.waarkaniknaardewc.nl of mail naar info@toiletalliantie.nl.

 

Zie ook: www.continentiestichting.nl; www.mlds.nl en www.hogenood.nu,

 

Reacties

Wij horen graag van u

1 reactie

  1. Reply juli 10, 17:40 #1 Klaas

    Alles goed en wel. Dan wil ik nog een lans breken om meer invalidentoiletten te realiseren want dat is in de meeste gemeenten bar en boos.
    Wat is uw mening hierover?