Palliatieve zorg in Hospices – de laatste fase

Palliatieve zorg in Hospices – de laatste fase

De laatste fase van het leven is een ingrijpende periode. Veel mensen vinden het fijn om dan in een vertrouwde omgeving te verblijven, vaak kan dat thuis zijn. Er is thuis veel mogelijk door de inzet van thuiszorg en vrijwilligers. Maar soms lukt het niet meer thuis of wil iemand niet thuis overlijden. Daarom is het mogelijk om de laatste levenstijd in een hospice door te brengen. Hospices zijn voorzieningen die een vervangend thuis willen zijn, waar persoonlijke aandacht en zorg centraal staan. Huiselijkheid, deskundigheid en privacy kenmerken deze zorg.

 

Door het land verspreid zijn er hospicevoorzieningen waar medische en verpleegkundige zorg, begeleiding en nabijheid wordt gegeven aan mensen die, naar verwachting, binnen een paar weken of maanden zullen overlijden. Naast de zorg voor het lichamelijk lijden, wordt ook deskundige aandacht gegeven aan psychische, sociale en spirituele vragen en problemen die zich voor doen in de laatste fase van het leven door specialistische begeleiding van een geestelijk verzorger en maatschappelijk werker. Ook directe naasten van mensen die in het hospice verblijven kunnen rekenen op steun en begeleiding. Speciaal getrainde vrijwilligers werken in de hospices samen met professionals.

Er zijn verschillende soorten hospice voorzieningen in Nederland.

• Bijna-Thuis-Huizen, kleine voorzieningen waar vrijwilligers samen met wijkverpleegkundigen van de thuiszorg en de eigen huisarts zorg verlenen.
Deze zijn verenigd in VPTZ Nederland (www.vptz.nl)
• Verpleeghuis-hospices, ookwel Pallia-tief Terminale Units genoemd met
multidisciplinaire teams die in verbinding met het verpleeghuis zorg verlenen.
• Keurmerk-hospices, met een eigen professioneel team aangevuld met vrijwilligers. Deze zijn verenigd in de Associatie Hospicezorg Nederland (www.ahzn.nl). Alle lidorganisaties bezitten het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg. Dit keurmerk toetst de merkbare uitkomsten van de zorg voor de zieke mens en naasten, daarbij staat het cliëntperspectief centraal. Onafhankelijke toetsing maakt de kwaliteit in het hospice inzichtelijk. De hospices met een keurmerk zijn te vinden via www.perspekt.nu/keurmerkregister/prezo-hospicezorg.

 

Palliatieve zorg
De Keurmerk-hospices richten zich naast het bieden van hoogwaardige palliatieve zorg ook op de ontwikkeling van de palliatieve zorg en de hospicezorg. Zij doen wetenschappelijk onderzoek, geven onderwijs en voeren vernieuwingsprojecten uit.

 

De zorg in alle hospices wordt vergoed via de ziektekostenverzekering. Vaak moet daarnaast een eigen bijdrage per dag worden betaald die u meestal ook kunt declareren bij uw verzekeraar.

 

Wilt u op zoek naar een passend hospice bij u in de buurt, dan kunt u die vinden op www.netwerkenpalliatievezorg.nl/Zorg-in-uw-regio . Als u zich oriënteert is het goed u niet alleen te laten leiden door de locatie, maar ook door het type hospice en de mate waarin de deskundigheid aansluit bij de vragen en problemen die u ervaart. U kunt bij het zoeken hulp aan uw huisarts, medisch specialis of wijkverpleegkundige.

 

 

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!