Palliatieve zorg thuis: hier moet je aan denken

Palliatieve zorg thuis: hier moet je aan denken

Palliatief betekent: verzachtend. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op jouw welzijn. Dat jouw leven zo fijn en prettig mogelijk is door het voorkómen en/of verminderen van klachten. En omdat de mensen om je heen daar ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op jouw naasten.

Voordelen

Palliatieve zorg kan het leven positief beïnvloeden. Goede palliatieve zorg zorgt voor minder somberheid en angst in de laatste levensfase en betere ervaren kwaliteit van leven. Palliatieve zorg heeft ook een positief effect op naasten. Niet alleen tijdens deze laatste levensfase, maar ook na het overlijden. Als de palliatieve fase goed verloopt, kunnen nabestaanden het sterven van hun dierbare vaak beter verwerken.

Palliatieve zorgPalliatieve zorg thuis

Vaak brengen mensen hun laatste levensfase graag thuis door. Wijk-verpleegkundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen, casemanagers en vrijwilligers helpen om thuis zorg en ondersteuning te geven. De huisarts speelt een belangrijke rol.

Huisarts

De huisarts kan medicatie voorschrijven en signaleren als iemand vastloopt, bijvoorbeeld in levensvragen of onverwerkt verdriet. Hij of zij kan ook contact opnemen met zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg, zoals een palliatief verpleegkundige van de thuiszorg of het palliatief team van het ziekenhuis. De huisarts kan ook andere zorgverleners vragen, zoals een geestelijk verzorger, fysiotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker of een psycholoog.

Gespecialiseerde (wijk)verpleeg-kundige palliatieve zorg

Een gespecialiseerde verpleegkundige heeft vaak een vervolgopleiding palliatieve zorg gehad. Een gespecialiseerde verpleegkundige is niet altijd nodig. Een palliatieve zorg verpleegkundige helpt bijvoorbeeld niet met dagelijkse dingen zoals in- en uit bed komen, medicijnen innemen of steunkousen aantrekken. Zijn of haar taak is vooral dat jij en jouw naaste de juiste zorg krijgen, nu en later. Naast contact met jou en je naasten, kan de gespecialiseerde verpleegkundige samenwerken met je huisarts, apotheek en medisch specialist.

Nachtzorg in de palliatieve fase

Nachtzorg is alleen beschikbaar voor mensen die zo ziek zijn dat er de hele tijd een zorgverlener bij hen moet zijn, bijvoorbeeld in de stervensfase. 24-uurs zorg is maar weinig beschikbaar. Er wordt altijd eerst gekeken of naasten en vrienden kunnen helpen in de nacht.

Psychosociale en spirituele hulp

Naast lichamelijke klachten komen in de laatste levensfase emotionele of psychische klachten vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan verdriet, schuldgevoel of angst. Psychosociale hulpverlening is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Een psycholoog of maatschappelijk werker of maatschappelijk werker geeft steun en kan helpen met praktische vragen. Geestelijke verzorging is zorgen voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Wat jij belangrijk vindt, verschilt van mens tot mens en wordt gevormd door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet.

Meer informatie

Wil je meer weten over palliatieve zorg, welke hulp beschikbaar is en keuzes die je kunt maken in de palliatieve fase?
Kijk dan op de website: www.overpalliatievezorg.nl.

 

 

palliatieve zorg

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!