Pesten: een nieuwe kijk op een ingewikkeld probleem!

Pesten: een nieuwe kijk op een ingewikkeld probleem!

“Noa en de rest van de klas hebben mij alweer uitgelachen om mijn moedervlek”, vertelt Finn huilend tegen zijn oma, als hij tussen de middag een boterham komt eten. Finn vertelt zijn oma over Noa, die steeds weer opnieuw kwetsende dingen zegt over de grote moedervlek op zijn bovenarm.

Van uitlachen tot iemand in elkaar slaan

Beledigende opmerkingen maken over iemands uiterlijk, een rollator saboteren, kauwgom op iemands rug plakken, roddelen of geruchten verspreiden, online iemand zwart maken, iemand structureel buitensluiten, seksuele intimidaties, ongewenste seksuele intimiteiten, uitlachen, of zelfs iemand in elkaar slaan. Dit zijn allemaal manieren van pesten. Maar wat is nou eigenlijk de definitie van pesten?

 

Iemand die gepest wordt, wordt herhaaldelijk en voor een lange periode blootgesteld aan negatieve acties van één of meerdere andere mensen. Hieronder valt zowel het fysiek, als emotioneel kleineren van het slachtoffer. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld en is er dus duidelijk sprake van een slachtoffer. Bij plagen ligt dit anders, dan is er geen winnaar of verliezer. Een keer een beledigend grapje maken tussen vrienden onderling behoort dus niet tot pesten. Echter, wanneer er elke maand opnieuw geruchten over u verspreid worden door medebewoners in het verzorgingshuis, of wanneer uw kleindochter elke week te horen krijgt dat zij niet mee mag spelen met haar klasgenootjes, dan behoort dit tot pestgedrag.

Bewust of onbewust

Er bestaan heel veel verschillende definities van pesten. Opvallend hierbij is dat in veel definities de term “bewust” doelgericht wordt benoemd. Deze definities gaan er vanuit dat pesten altijd bewust is, maar is dat wel zo?

 

pesten
Stichting Aandacht voor Pesten vindt het van belang om te benadrukken dat de pester niet altijd bewust handelt. Om terug te gaan naar het eerder genoemde voorbeeld, waarbij Noa meermaals kwetsende opmerkingen maakt over de moedervlek van Finn, kan Finn hier erg verdrietig en onzeker van worden.
Dit hoeft echter niet gelijk te betekenen dat Noa deze opmerking maakt om Finn doelbewust pijn te doen. Misschien is het in het gezin van Noa wel heel normaal om “vervelende” opmerkingen over elkaars uiterlijk te maken, waardoor Noa geen flauw idee heeft hoe naar dit voor Finn is, die vanuit zijn thuissituatie niet gewend is dat er, in zijn ogen, lelijke dingen gezegd worden. Ook binnen een instelling voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, komt het regelmatig voor dat de pester zich niet bewust is van de schade die zijn of haar opmerkingen of gedrag kan aanrichten bij de ander. Simpelweg omdat de kennis ontbreekt wat pesten is en de beperking er voor kan zorgen dat het moeilijker is om in te schatten hoe iets bij de ander overkomt en voelt. En zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen, waarbij de pester geen idee heeft van de impact (en de gevolgen) die het pestgedrag heeft op de ander.

 

Deze andere kijk op pesten, geeft weer nieuwe mogelijkheden om het pestgedrag aan te pakken, zodat we met elkaar pesten in de toekomst kunnen minimaliseren. In een volgend artikel zullen wij er verder op in gaan hoe u pestgedrag (zowel vanuit de pester, als vanuit de gepeste) zou kunnen herkennen en aanpakken, bijvoorbeeld bij uw (klein)kind, bij een collega, of in het verzorgingshuis.

 

Auteurs: Anja van de Weerd (specialist Pesten en Sociale Veiligheid) en Lotte Vermeulen (Pedagoog).

 

De Stichting Aandacht voor Pesten is een non-profit organisatie met een ANBI-status, en een landelijk steunpunt op het gebied van pesten en sociale veiligheid.

 

Iedereen, van jong tot oud, de gepeste, de pester, een organisatie of instelling, kan bij de Stichting terecht voor hulp, informatie en expertise.
Het voortbestaan van de Stichting is afhankelijk van giften en donaties.

 

 

pesten

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie