Blauwe plekken en een kapot gebeukte rollator

Blauwe plekken en een kapot gebeukte rollator

‘Blauwe plekken en een kapot gebeukte rollator’, vervolgd de sympathieke stem aan de andere kant van de lijn. En weet u wat nou zo erg is, ik heb het over mijn moeder van 85 jaar die in een verzorgingshuis woont. Ze is een pester. Wij, als kinderen, zijn zo geschrokken…
In het kort was dit een roep om hulp die bij Stichting Aandacht voor Pesten, terechtkwam.

1 Op de 5 ouderen in een verzorgingshuis wordt gepest

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 ouderen in een verzorgingshuis gepest wordt. De verzorgden zeggen zelfs dat het 2 op de 5 ouderen is. En ja, dat is veel te veel en enorm treurig en schrijnend.

pestenBuitensluiten is ook pesten

Wat is pesten en hoe ziet dat eruit in een verzorgingshuis? Het gaat om pesten wanneer iemand steeds weer, dus structureel, te maken heeft met zaken als: roddelen, spullen die moedwillig kapot worden gemaakt, treiteren, of bij een activiteit als de bingo, stoelen bezet houden. Uit onderzoek is gebleken dat de ernstigste vorm van pesten buitensluiten is. Iedereen wil diep van binnen graag mee doen en ‘ergens’ bij horen. Daarvan worden buitengesloten wordt als heel naar ervaren en geeft veel stress.
De redenen van pestgedrag kunnen divers zijn: onzekerheid, frustratie, angst, afgunst, verveling, stress. Ook medicijngebruik kan een rol spelen.

 

Wij snappen eigenlijk heel goed dat dit zo kan gebeuren bij de bovengenoemde dame.
Een kleiner wordende wereld, een lijf dat niet meer zo goed werkt, misschien het wegvallen van een partner, eenzaamheid, depressieve gevoelens en dan moet je ook nog blij zijn met een plekje in een verzorgingshuis waar je niet voor hebt gekozen. Als klap op de vuurpijl zit je ook nog aan tafel met mensen waar je echt helemaal niks mee hebt. De groep wijzigt constant en de zorg doet z’n best, maar heeft het erg druk. Zie daar maar eens als oudere blijmoedig mee om te gaan. Toch?

Wat kunt u doen?

Herkenbaar? Heeft u zelf te maken met pesten? Kent u iemand die er mee te maken heeft? Heeft u een ‘niet pluis’ -gevoel?
• Blijf er niet mee rondlopen! Ga in gesprek met iemand waar u vertrouwen in hebt: de huisarts, de vertrouwenspersoon van de instelling of de dominee. Samen kunt u kijken wat er moet gebeuren om het pesten te stoppen.
• Ouderen kunnen zich schamen voor het feit dat ze worden gepest en dat dan voor zich houden. Wees alert wanneer iemand zich terugtrekt en ga in gesprek.
• Breng de zorg en het management op de hoogte! Als u dat spannend vindt, vraag of iemand met u mee wil gaan. Vraag om actie en spreek af dat u er op terugkomt!
• Er moet natuurlijk gesproken worden met de pester. Heb oprechte aandacht voor hem of haar. Het pestgedrag komt ergens vandaan.
• Zijn er huisregels? Zij waarborgen een veilige woonomgeving.
• Informeer of het verzorgingshuis een pestprotocol heeft. Daarin staat hoe ze met pesten omgaan.
• Uw verhaal vertellen kan echt opluchten. Mail het naar: info@aandachtvoorpesten.nl
• Op de website www.aandachtvoorpesten.nl kunt u verdere informatie over pesten vinden.

 

Auteurs: Wendy van der Klift & Anja van de Weerd
Specialist Pesten & Sociale Veiligheid
De Stichting Aandacht voor Pesten is een non-profit organisatie met een ANBI-status, en een landelijk steunpunt op het gebied van pesten en sociale veiligheid.
Iedereen, van jong tot oud, de gepeste, de pester, een organisatie of instelling, kan bij de Stichting terecht voor hulp, informatie en expertise.
Het voortbestaan van de Stichting is afhankelijk van giften en donaties.
Uw donatie is van harte welkom:
NL12 INGB 0000 0012 59

 

pesten

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie