Praten over doodgaan: tips en ervaringen

Praten over doodgaan: tips en ervaringen

Auteur: Anne Marie Kerkdijk

 

Ouder worden heeft voor- en nadelen. Het hoort bij het leven, en de meesten van ons kunnen dat wel relativeren. Maar hoe is dat met doodgaan? Hoe verhoudt u zich daartoe?

 

Voor iedereen is dat anders. De een bereidt zich van tevoren voor op zijn of haar dood. Dat kan rust geven en ook naasten weten waar ze aan toe zijn. De ander schuift onderwerpen als ziek zijn, laatste levensfase en dood zo lang mogelijk voor zich uit, denkt en praat er niet over.

Verschillende keuzes

Ook maken mensen verschillende keuzes als ze te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Ze proberen het einde van het leven zo lang mogelijk uit te stellen door verschillende behandelingen te ondergaan. Of stoppen juist met behandelen om zoveel mogelijk te kunnen leven in de resterende tijd. En daar liggen vele keuzes tussenin.

 

Hoe is dat voor u? Staat u stil bij wat u belangrijk vindt in de laatste levensfase?

doodgaanPraktische tips

Heeft u behoefte aan praktische tips die u kunnen ondersteunen bij het nadenken over de laatste levensfase en het gesprek erover? Op de website ikwilmetjepraten.nu vindt u tips, filmpjes en gespreksonderwerpen. Misschien vindt u een gesprek nog lastig. Een brief schrijven kan ook. Daarin deelt u wat u belangrijk vindt en hoe u wilt leven tot het einde. Praten op papier helpt. U kunt de brief versturen aan wie u wilt en op elk moment. Ook nu, als u nog midden in het leven staat.

 

Praten op papier helpt

Ervaringsverhalen

Verhalen van anderen kunnen u ook tot steun zijn en aan het denken zetten. Online delen veel mensen hun ervaringen over de laatste levensfase of het naderend levenseinde. Op de website van Agora kunt u verschillende ervaringsverhalen lezen. De rode draad in deze verhalen is: leven tot het einde, hoe geven mensen daar vorm aan?

Ondersteuning en zorg

Het is ook belangrijk dat u weet dat er goede zorg en ondersteuning is in de laatste levensfase – palliatieve zorg – gericht op kwaliteit van leven. Daarin is aandacht voor wat u belangrijk vindt in uw leven en hoe u daar vorm aan kunt blijven geven ondanks ziekte of ouderdom. Wilt u er meer over weten? Informeer dan eens bij het Netwerk Palliatieve Zorg bij u in de buurt, www.stichtingfibula.nl/Netwerken-Palliatieve-Zorg/Lijst-netwerken.
Dialooggesprek, www.ikwilmetjepraten.nu/dialooggesprekken/.

Informatie en ontmoeting

Wilt u liever face-to-face mensen spreken en bevragen over bovenstaande onderwerpen? Maak gebruik van een dialooggesprek van de coalitie Van Betekenis tot het Einde en/of bezoek op zaterdag
13 oktober 2018 de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Verschillende organisaties openen dan hun deuren voor informatie en ontmoeting. U bent welkom!

Meer links

• Schrijf een brief aan je naaste, www.ikwilmetjepraten.nu/schrijf-een-brief/
• Tips om een gesprek te starten op ikwilmetjepraten.nu, www.agora.nl/Nieuws/tips-om-een-gesprek-te-starten-op-ikwilmetjepratennu
• Ervaringsverhalen over leven tot het einde op Agora.nl, www.agora.nl/Verhalen
• Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2018, www.agora.nl/agenda/internationale-dag-van-de-palliatieve-zorg-2018
• Neem de tijd om te praten over wat van waarde is in je leven, www.agora.nl/Nieuws/neem-de-tijd-om-te-praten-over-wat-van-waarde-is-in-je-leven

Reacties

Wij horen graag van u

1 reactie

  1. Reply augustus 03, 12:02 #1 irene

    Bedankt voor deze links over het praten over de dood. Het is heel geruststellend dat er tegenwoordig zoveel aandacht is voor palliatieve zorg. De dood is vaak niet de grote bangmaker. Het is het lijden dat sterven ondraaglijk maakt.