Raad van Ouderen: wat doen die nu weer?

by TerraByte internet services | 29/10/2019 16:09

Nee, ouderen hebben geen tractoren nodig om hun belangen op de agenda te krijgen. Naast de (vele) belangenorganisaties, is er sinds vorig jaar nog een orgaan dat in gesprek gaat met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: de Raad van Ouderen. Wat is dat nu eigenlijk, en belangrijker nog: wat doen die nu weer?

Gevraagd en ongevraagd advies

Simpel gezegd: de Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. Gevraagd én ongevraagd. De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderen¬netwerken, zoals BeterOud. Belangrijkste uitgangspunt van de Raad: praten mét ouderen, niet óver ouderen.

raad van ouderenPact van de Ouderenzorg

De Raad is ontstaan vanuit het Pact van de Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Met de Raad van Ouderen heeft het ministerie een landelijk ouderenplatform zodat de betrokkenheid van ouderen gewaarborgd is.

Uitgebrachte adviezen

In het eerste jaar van zijn bestaan bracht de Raad drie adviezen uit aan het ministerie:

 

Campagne herwaardering ouderen: In het Regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering ouderen komt. Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op hun kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden? De Raad van Ouderen gaf advies waarop te letten en werd betrokken bij de campagne.

 

Advies over keuze-informatie verpleeghuis: De Raad van Ouderen pleit voor één landelijke website over verpleeghuizen. Op deze site moet goed gestructureerde informatie over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen in Nederland beschikbaar zijn. Deze site moet ouderen en mantelzorgers helpen bij het maken van een juiste keuze voor een verpleeghuis.

 

Advies over voorbereiden op ouder worden: Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder worden en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en ouderenorganisaties meedoen. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Feiten over de Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen bestaat uit 20 personen. Clemens Lambermont uit Oostkapelle is de oudste, hij is 88 jaar. De ‘jonkies’ in de Raad zijn Elisabeth van Oostrum (Utrecht), Ria van Loon (Assen), Joost Bos (Amersfoort) en Marilyn Haimé (Zoetermeer). Zij zijn alle vier geboren in 1954.

 

Marilyn Haimé heeft bijna een thuiswedstrijd als de Raad in gesprek gaat met minister Hugo de Jonge in Den Haag. Zij hoeft dan slechts 14 kilometer te reizen. Tielke van Herten heeft de langste reisafstand: 237 kilometer vanuit Eijsden, één kilometertje meer dan Geesje Nijhof, die uit Paterswolde komt.

Meer over Raad van Ouderen

https://beteroud.nl/raad-van-ouderen[1]

 

 

raad van ouderen[2]

 

 

Endnotes:
  1. https://beteroud.nl/raad-van-ouderen: https://beteroud.nl/raad-van-ouderen
  2. [Image]: https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen

Source URL: https://www.seniorenwijzer.nl/raad-van-ouderen-wat-doen-die-nu-weer/