Redding bij hoge nood

Redding bij hoge nood

Wist u dat tienduizenden mensen in ons land hun huis niet uit durven omdat zij bang zijn buitenshuis niet op tijd een toilet te zullen vinden? Misschien kent u dat probleem zelf ook wel. Want helaas, Nederland loopt flink achter wat openbare toiletvoorzieningen betreft. Maar er gloort hoop. In november 2018 is op initiatief van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) de zogeheten Toiletalliantie tot stand gekomen. Hierin bundelen een aantal organisaties hun krachten met als doel dat er in ons land voldoende, goed vindbare én toegankelijke (semi)openbare toiletten komen. Eén van de ondertekenaars is de Continentie Stichting Nederland (CSN).

 

Je zult maar kampen met continentie-problemen, buitenshuis zijn, naar de wc moeten, nergens terecht kunnen en eindigen met smerige kleren aan je lijf… Je moet er toch niet aan denken. Hoewel… Burgemeesters, wethouders, ambtenaren, politieke partijen nou juist wel. Zij moeten namelijk zorgen dat Nederland qua openbare toiletten een inhaalslag maakt. Ons land heeft het VN Verdrag Handicap ondertekend en moet daarom zorgdragen voor een toegankelijke samenleving. Dat houdt in dat ook wie ziek of gehandicapt is zo volwaardig mogelijk aan de samenleving kan deelnemen. Gemeenten hebben, aangevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, daarbij een sleutelrol. Aan hen de taak te zorgen dat er voldoende openbare
toiletvoorzieningen komen. Want vanwege continentieproblemen de deur niet uit kunnen, past niet in een toegankelijke samenleving.

 

De MLDS zet zich al een aantal jaren zeer actief in voor meer toiletvoorzieningen. Zij benadert gemeenten over hun toiletbeleid en beschikt over de nodige expertise om gemeenten op dat gebied te ondersteunen. In maart 2018 heeft de MLDS ook het voortouw genomen voor een petitie waarin de Tweede Kamer wordt gevraagd zich sterk te maken voor goed nationaal beleid wat betreft openbare toiletten. CSN heeft in juni 2018 gemeenten gevraagd in hoeverre zij ernst maken met het VN Verdrag Handicap als het gaat om openbare toiletten. Dat viel nogal tegen. Van de 380 gemeenten in ons land hebben er 230 gereageerd en daarvan hadden er maar 70 een toiletbeleid. Bovendien zijn veel toiletvoorzieningen alleen bedoeld om wildplassen door mannen tegen te gaan. Vrouwen, mensen in een rolstoel, etc. komen er bekaaid vanaf. Ook reizigers met openbaar vervoer ondervinden problemen door geen of slechte toiletvoorzieningen. Belanghebbenden als patiënten-verenigingen, ouderenbonden, de Zonnebloem, Reizigersvereniging Rover, etc. laten dan ook regelmatig van zich horen als het gaat om toiletvoorzieningen. Ook zij doen nu mee in de toiletalliantie. De MLDS hoopt dat nog meer organisaties dat voorbeeld zullen volgen. Samen sta je sterker.

 

Maar zolang er nog onvoldoende openbare toiletten zijn, wat dan? Misschien is er voor bezitters van een mobiele telefoon dan toch redding bij hoge nood: de gratis HogeNood-app. Je kunt die gratis downloaden. Op de app kun je zien waar – in Nederland én België – de dichtstbijzijnde toiletten zijn voor mannen, vrouwen en kinderen, of die toiletten rolstoeltoegankelijk zijn, hoe u daar kunt komen en wat gebruik van het toilet eventueel kost. Dus misschien is voor u bij hoge nood dan toch redding nabij.

 

Meer informatie

www.mlds.nl
www.waarkaniknaardewc.nl
www.hogenood.nu
www.continentiestichting.nl

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!