Specialist ouderengeneeskunde helpt bij meerdere ziektes tegelijk

Specialist ouderengeneeskunde helpt bij meerdere ziektes tegelijk

Als we om ons heen kijken, zien we dat er steeds meer oudere mensen komen en dat deze groep ook steeds ouder wordt. Dat is mooi! Maar het betekent ook dat er steeds meer kwetsbare ouderen komen, met vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Gelukkig kunnen zij een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde. Per 1 januari 2020 zit de behandeling van een specialist ouderengeneeskunde in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dat is goed nieuws! Want nu is de specialist ouderengeneeskunde toegankelijk voor iedereen die zeer kwetsbaar is. Niet alleen in het verpleeghuis, maar ook bij mensen thuis.

 

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, kunnen via de huisarts terecht voor een consult bij een specialist ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld bij Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van de raad van toezicht van Verenso. Zij werkt als arts in de Vivium Zorggroep en als consulent voor de huisartsen. Ellen Vreeburg: “Mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis wonen, ook als zij oud en zeer kwetsbaar zijn. Bij veel van hen ontstaan allerlei lichamelijke en psychosociale problemen, meestal meerdere aandoeningen tegelijk. Bijvoorbeeld dementie, hartproblemen én diabetes tegelijk.”

ouderengeneeskundeMeerdere ziektes tegelijk

De meeste artsen kijken naar een specifieke ziekte en behandelen die. Specialisten ouderengeneeskunde kijken naar de combinatie van de ziektebeelden. Want al die ziekten beïnvloeden elkaar en daarmee het leven van de patiënt en diens omgeving. Ook de verschillende medicijnen die deze mensen voor al hun ziektes krijgen, werken op elkaar in. En daarnaast werkt een lichaam van een oudere anders dan van een jongere. Dat hiervoor specifieke kennis nodig is, is duidelijk. De specialist ouderengeneeskunde heeft die kennis. Daarom ook kan de specialist ouderengeneeskunde de huisarts ondersteunen bij het stellen van de diagnose dementie of adviseren bij revalidatievragen thuis.

Hoe spelen we in op meerdere ziektes tegelijk?

Ellen Vreeburg: “We kijken samen met de patiënt en diens familie of mantelzorgers wat de beste oplossing voor deze patiënt is. Hoe zullen de aandoeningen zich ontwikkelen? Wat zijn de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van de patiënt en diens naasten? Hoe kan de patiënt nog zoveel mogelijk uit het leven halen? Welke behandeling wil de patiënt wel, en welke niet? En wat wil de patiënt als het levenseinde nadert? We kiezen samen met de patiënt de best-passende zorg en behandeling, op de korte en de langere termijn. Daarvoor werken we regelmatig samen met andere zorgverleners, zoals de huisarts, een fysiotherapeut, een diëtist en de (wijk)verpleegkundige.”

Verwijzing door de huisarts

Patiënten in een verpleeghuis krijgen vanzelf de zorg en behandeling van een specialist ouderengeneeskunde. Sinds kort kunnen ook kwetsbare ouderen en chronisch zieken die thuis wonen of
ergens anders, een specialist ouderengeneeskunde raadplegen. Vraag de huisarts om een verwijzing naar deze arts.

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!