Sterven wij doen het allemaal

Sterven wij doen het allemaal

Het is een Oosterse wijsheid die ons vertelt hoe wonderbaarlijk het toch is dat mensen om ons heen kunnen sterven terwijl we maar niet kunnen geloven dat dit ook ons zal overkomen.

 

Vandaag sterven er in Nederland 375 mensen. Net als gisteren en net als morgen. Dat betekent dat er in ons land jaarlijks ruim 135.000 mensen overlijden. Een veelvoud aan naasten en zorgverleners krijgt daarmee te maken. Toch staat slechts 10% van de Nederlanders bewust stil bij het eigen sterven. Sterven doen wij allemaal maar de overgrote meerderheid heeft het er liever niet over en schuift het voor zich uit.

Er is geen recept om te sterven

Sterven is onlosmakelijk verbonden met leven én met de kwaliteit van leven. Van dat laatste zijn wij ons nauwelijks bewust. Van alle sterfbedden, na ziekte of ouderdom, sterven de meeste Nederlanders op een gewone manier. Bovendien is dit sterven verwacht. Door de aandacht die de media besteden aan euthanasie, zou de gedachte kunnen ontstaan dat elk sterven gepaard gaat met ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dat is echter niet het geval. Helaas wordt er maar weinig aandacht besteed aan het gewone sterven waardoor er veel onbekendheid is en dat maakt de angst alleen maar groter. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven wil daar verandering in brengen.

 

Ieder mens sterft op zijn eigen manier. Er is geen recept. Het is een uniek en persoonlijk proces. En tegelijkertijd is het universeel. Dat maakt dat er wel degelijk veel kennis is. Zo hebben de hospices in Nederland de afgelopen dertig jaar veel kennis en wijsheid voortgebracht. Ook de moderne wetenschap van de levenseinde-ervaringen leert ons over de subtiele ervaringen op het sterfbed. Maar er is ook oude kennis, terug te vinden in de grote wijsheidstradities. In tijden waarin wij nog dicht bij de natuur leefden, wisten mensen wanneer het hun tijd was om te gaan. Zij trokken zich terug in dankbaarheid voor het geleefde leven en bliezen hun laatste adem uit. In onze moderne samenleving heeft de medische wetenschap een enorme vlucht genomen waardoor we steeds langer leven. Dat is niet altijd, en voor iedereen, een zegen. Wij kunnen kiezen voor steeds weer andere behandelingen. Zo stellen we als het ware het sterven uit. Uit representatief onderzoek, uitgevoerd door SAMR in opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Sterven blijkt dat bijna 41% van de Nederlanders zegt onvoldoende te weten over het stervensproces.

Vragen die er toe doen

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is in 2016 opgericht om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van iedere stervende en zijn of haar naasten. Dat doen wij door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven en door inzicht te geven in wat er gebeurt als iemand sterft. De mensen die te maken krijgen met sterven, zo blijkt uit ervaring, hebben grote behoefte aan informatie. Vragen als wat te doen als ik uitbehandeld ben, waar zou ik willen sterven en wie wil ik om mij heen, komen misschien pas voor het eerst op als de dood in zicht is. Maar ook, wat staat mij te gebeuren, zal ik pijn hebben, wat betekent voor mij menswaardigheid, zijn vragen die er in de laatste levensfase werkelijk toe doen. Het expertisecentrum biedt mensen een luisterend oor als er zorgen of vragen zijn over sterven. Op de website is een groot aantal hoog gekwalificeerde stervensbegeleiders te vinden die u graag te woord staan. Rechtstreeks bellen kan ook en wel met het speciale telefoonnummer 085-7609855.

 

Hoe bereik je nu mensen die het sterven liever uit de weg gaan en er niet over willen nadenken? Dat doe je met verhalen en ervaringen van anderen, want zo zei Renate Dorrestein ooit: ‘Zonder verhalen zouden we helemaal niets van onszelf begrijpen. Verhalen werken ordenend, bezwerend, ze geven ons een kans onze doden te eren, onze liefdes recht te doen, in het reine te komen met onze eigen sterfelijkheid’. Renate Dorrestein overleed in mei van dit jaar aan slokdarmkanker.

 

Om mensen in de laatste levensfase te ondersteunen heeft het Landelijk Expertisecentrum Sterven daarom een eenmalig magazine uitgebracht over leven met sterven. In DREMPEL nemen wij u mee in de betekenisvolle ervaringen voor, tijdens en na het sterven. Het doet handreikingen en reikt taal aan om met elkaar in gesprek te komen over dit wezenlijke proces waar wij onherroepelijk voor komen te staan. Sterven, we doen het immers allemaal.

 

stervenIneke Koedam is oud hospicecoördinator, auteur van o.a. In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood en docent aan de ‘Intensive Omgaan met Sterven’, een opleiding op post-HBO niveau. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.
www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl

 

Het magazine DREMPEL is ruim 100 pagina’s dik en bevat geen advertenties. Het is een eenmalige uitgave boordevol inspirerende interviews, interessante informatie en mooie
fotografie. Zo vindt u er een interview met longarts en begenadigd schrijver Sander de Hosson, feiten en infor-matie over sterven, een interview met Astrid Joosten over haar grote liefde die ze verloor, zes portretten van de dood in zes verschillende culturen, en veel meer. Een bewaarnummer dat bewustwording stimuleert. De uitgave is mogelijk gemaakt door fondsen-werving. Een exemplaar van DREMPEL is te bestellen via:
www.drempelmagazine.nl voor € 8,95 plus verzendkosten.

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie