Tag "bijziend"

De ZieZo-beurs 2018 – voor mensen met een visuele beperking

De ZieZo-beurs is interessant voor iedereen met een visuele beperking, hun familie, vrienden en begeleiders en alle mensen die hier beroepsmatig mee te maken hebben.