Tag "ogen"

In het hart, uit het zicht

Een oogaandoening met een onzeker verloop

Blijf genieten van boeken, kranten en tijdschriften

Merkt u dat het steeds meer moeite kost om te (blijven) lezen?

Zien waar je van houdt!

Glaucoom is de verzamelnaam voor een aantal aandoeningen en afwijkingen van het oog

Oog voor ouderen

Tien procent van de mensen gaat op latere leeftijd slecht zien of wordt blind

Oversteken: begrip voor elkaar als fietser en voetganger

De Internationale Dag van de Witte Stok wordt gehouden op 15 oktober.

DB-connect – één loket voor alle vragen over slecht horen én zien

Merkt u (of uw omgeving) dat u slechter gaat horen én zien?

Kan jij zien wat er op mijn broodje zit?

Macula-degeneratie (MD) is een oogaandoening waardoor de gezichtsscherpte sterk afneemt.

Oogzorg van hoog niveau én met korte wachtlijsten

Hoogwaar­dige oogzorg bij Oogkliniek Drechtsteden

Goede vragen aan de oogarts

Oogproblemen: wie krijgt er vroeg of laat niet mee te maken?

Goed zicht op wachttijden bij de oogarts

De wachttijden voor een oogarts zijn gemiddeld acht weken.