Tag "ogen"

Zo blijft u genieten van boeken, kranten en tijdschriften

Merkt u dat het steeds meer moeite kost om te (blijven) lezen?

Oversteken: begrip voor elkaar als fietser en voetganger

De Internationale Dag van de Witte Stok wordt gehouden op 15 oktober.

DB-connect – één loket voor alle vragen over slecht horen én zien

Merkt u (of uw omgeving) dat u slechter gaat horen én zien?

Kan jij zien wat er op mijn broodje zit?

Macula-degeneratie (MD) is een oogaandoening waardoor de gezichtsscherpte sterk afneemt.

Oogzorg van hoog niveau én met korte wachtlijsten

Hoogwaar­dige oogzorg bij Oogkliniek Drechtsteden

Goede vragen aan de oogarts

Oogproblemen: wie krijgt er vroeg of laat niet mee te maken?

Blijven genieten van boeken, kranten en tijdschriften

Merkt u dat het steeds meer moeite kost om te (blijven) lezen

Goed zicht op wachttijden bij de oogarts

De wachttijden voor een oogarts zijn gemiddeld acht weken.

Pas op voor oogschade door felle zon

Het Oogfonds adviseert om de ogen te beschermen tegen Uv-straling met een goede zonnebril.

De ZieZo-beurs 2018 – voor mensen met een visuele beperking

De ZieZo-beurs is interessant voor iedereen met een visuele beperking, hun familie, vrienden en begeleiders en alle mensen die hier beroepsmatig mee te maken hebben.