Tag "overheid"

De handicaps van niet-gehandicapten

Er rijden in ons land treinen zonder toiletten

Verenigde Naties, uw gemeente en openbare toiletten

Het beleid en regels over openbare toiletten.

Meldpunt Trots op Ouderenzorg

We roepen alle mantelzorgers, ouderen, familieleden en zorgprofessionals op om hun verhalen en ideeën met ons te delen.