Tag "overheid"

Hooge Nood? Bel aan bij de burgemeester!

Heb je hoge nood? Trek dan – bij wijze van spreken – aan de bel bij de burgemeester.

Verenigde Naties, uw gemeente en openbare toiletten

Het beleid en regels over openbare toiletten.

Meldpunt Trots op Ouderenzorg

We roepen alle mantelzorgers, ouderen, familieleden en zorgprofessionals op om hun verhalen en ideeën met ons te delen.