Tag "psychisch"

Europese Tourettedag 2023

Niels heeft in zijn jonge leven al veel tegenslagen moeten verwerken

Twee jaar Radicale vernieuwing langdurige ggz

Begin 2020 ging de beweging Radicale vernieuwing langdurige ggz officieel van start

Kwetsbaarheid of …….?

Ouderen zelf herkennen de term kwetsbaarheid nauwelijks

Autismeweek in het teken van Grenzen

Het schijnt dat iedere autist een speciale interesse heeft

Grijs en groen met elkaar

Plezierig en toekomstbestendig samen wonen

Heeft u last van angst of dwangklachten?

Er rust een vreselijk taboe op angst- en dwangklachten

Radicale vernieuwing geestelijke gezondheidszorg

Er moet iets fundamenteel veranderen in de langdurige geestelijke gezondheidszor

‘Ik heb geen tijd om ziek te zijn’

Jan heeft een urinestoma vanwege blaaskanker

Moeilijk hanteerbaar gedrag op oudere leeftijd

Een delier is verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat

Betekenisvol meedoen

Gezien worden, erbij horen, mee werken en meedoen kan een mensenleven zin geven.