Tag "sociaal"

Deelnemers Restaurant Misverstand laten zien wat nog wél kan bij dementie

Dementie heeft veel gezichten en in dit programma

Oversteken: begrip voor elkaar als fietser en voetganger

De Internationale Dag van de Witte Stok wordt gehouden op 15 oktober.

Ziek van niet kunnen lezen

Mensen met laaggeletterdheid zijn meestal geen analfabeten

Het brede beeld van dyslexie

Onderzoek laat zien dat dyslectische mensen uitblinken in specifieke vaardigheden

‘Lockdown’ door incontinentie

De HogeNood-app is een gratis app die aangeeft waar het dichtstbijzijnde toilet is

Welkom Online – Wegwijs op internet met gratis lesprogramma

Welkom Online is een gratis, laagdrempelig en online lesprogramma

Praten over je laatste levensfase. Waarom zou je?

Veel senioren denken liever (nog) niet na over de laatste levensfase

Kwaliteit van leven in de stervensfase

Iedere dag een stap dichter bij de dood

Nalaten: ook de gunfactor speelt een rol

Bijdragen aan een toekomst zonder ALS.

Mijn partner heeft tinnitus én hyperacusis

Wat doet het met de één als de ander last heeft van tinnitus en hyperacusis?