Tag "Tuberculose"

Tuberculose een ziekte van vroeger?

De tering staat voor tuberculose, oftewel tbc. Vroeger betekende dat een doodvonnis.